Inwoners denken mee over project Noordeinde

De Dobbe in Noordeinde. ©GoogleMaps

De vraag naar woningen is hoog. Daarom wil de gemeente bij de herontwikkeling ‘Tochtpad/Noordeinde’ 42 woningen bouwen voor starters, jongeren en ouderen. “Hiermee bieden we deze doelgroepen een betaalbare huur- of koopwoning binnen de gemeente Nieuwkoop.”

Voor de herontwikkeling is een stedenbouwkundig plan nodig. In dit plan staat waar de bebouwing moet komen, waar parkeerplaatsen komen en wat voor woningtypen gebouwd gaan worden. Het stedenbouwkundig plan wordt verwerkt in een ontwerp bestemmingsplan. Hierbij zijn de uitgangspunten: 

  • het woningbouwprogramma uit de startnotitie is vertrekpunt; 
  • een veilig bereikbaar speel-/trapveld, al dan niet verplaatst; 
  • woonbebouwing in variaties op de Kiss & Ride zone, de strook grond langs De Dobbe, het huidige speelveld en De Diamant is in beginsel mogelijk; 
  • een bij de entree van Noordeinde passende ruimtelijke en groene inpassing. 

De raad heeft vier locaties aangegeven waar bebouwing mag plaatsvinden: De Diamant; het speel-/trapveld naast De Diamant; de Kiss en Ridezone aan het Tochtpad en de strook grond langs De Dobbe.

ZIE OOK:
SBN en NN stellen raad voor: “Betrek inwoners bij woningbouwplannen in Noordeinde”

Reageren op varianten

Voor het stedenbouwkundig plan zijn vier varianten ontworpen. De varianten verschillen in woningtypen, plek voor parkeren en locaties van bebouwing. Reageren kan tot en met 6 juni via denkmee.nieuwkoop.nl.

Direct naar het project en de enquête


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?