Voor Zwembad de Wel in Nieuwkoop staat komende jaren grootschalig onderhoud – een renovatie – gepland. Uit onderzoek is gebleken dat ook nieuwbouw een goede optie is. De gemeente roept haar inwoners op hierover mee te denken.

Zwembad De Wel is gebouwd in 1988 en is nu 34 jaar oud. Een renovatie is nodig. Er is onderzoek gedaan naar de kosten van renovatie van het huidige gebouw en de kosten van nieuwbouw. Op basis hiervan gaat de voorkeur van de gemeenteraad uit naar nieuwbouw. Nieuwbouw zorgt op lange termijn voor lagere kosten en is duurzamer. Renovatie blijft echter een optie tot de resultaten van het locatie-onderzoek in de gemeenteraad zijn besproken.

In het onderzoek naar de meest geschikte locatie voor zwembad De Wel onderzoekt de gemeente drie mogelijke locaties:

  1. de huidige locatie
  2. het voetbalveld van SV Nieuwkoop naast het BP-tankstation
  3. een deel van het terrein van zwembad Aarweide

Wellicht komen er tijdens het onderzoek nieuwe locaties in beeld. Ook deze locaties worden dan vanuit de wensen en eisen bekeken. Het mogelijk kunnen combineren van functies van verschillende (sport)accommodaties is een belangrijk onderdeel binnen het onderzoek.

Meedenken

Om de voor- en nadelen van alle locaties zo goed mogelijk mee te nemen in het onderzoek vraagt de gemeente inwoners mee te denken. Dit kan via www.denkmee.nieuwkoop.nl of gebruik deze rechtstreekse link. Op dit platform staan de drie mogelijke locaties uitgelegd. “Je kunt hier een account aanmaken (of inloggen met je bestaande account). Reageren kan tot en met 1 mei 2022. Wil je meedenken, maar lukt dit niet voor het Denkmee-platform van de gemeente, bel dan met José van der Pijl of Marie Monique van der Salm via telefoonnummer 140172.”

Op basis van de resultaten van het locatieonderzoek stelt het college in september/oktober één van de locaties voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kiest uiteindelijk de locatie.