Ruygeborg, het gebied tussen Noorden en Nieuwkoop, wordt komende jaren omgevormd tot natuurgebied. Ruygeborg gaat de Nieuwkoopse Plassen en de Groene Jonker verbinden. De projectgroep heeft wel eerst nog enkele hobbels te nemen.

Het eerste deel, Ruygeborg I, is al natuurgebied. Voor Ruygeborg II is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de nieuwe natuur, met ruime aandacht voor recreatie.

In februari 2020 is het inrichtingsplan gepresenteerd tijdens een inloopavond. Door corona ging Nederland op slot, er volgden personeelswisselingen en de onderhandelingen over grondruil duren veel langer dan gepland. Maar achter de schermen zijn wel vorderingen gemaakt. Het inrichtingsplan is in mei 2020 definitief goedgekeurd door de Stuurgroep.

De nieuwe natuur in Gouwe Wiericke en dus ook die in Ruygeborg is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Echter, de contouren van het Inrichtingsplan uit 2020 lagen voor een deel buiten de NNN-grenzen. Er is bewust niet gekozen om te wachten met het inrichtingsplan, omdat zo’n formeel traject lang duurt. In juni 2021 heeft provincie Zuid-Holland ingestemd met de grenswijziging.

Grond

De grond die de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke op de ene plek afgraaft – met name de moeraszone – gebruikt zij elders in Ruygeborg om kades en dammetjes aan te leggen. Het inrichtingsplan van Ruygeborg is namelijk zo gemaakt dat geen grond van buiten hoeft te worden afgevoerd. Maar op een paar plekken blijkt minder grond afgegraven te kunnen worden, omdat er een risico is dat water vanuit de bodem naar de oppervlakte komt. Om het grondtekort op te vangen, bekijkt de projectgroep komende maanden de mogelijkheden.

Moeras en weidevogelgebied

In het inrichtingsplan is te lezen welke natuur waar komt en welke recreatiemogelijkheden er komen. Er komen drie soorten natuur in Ruygeborg II. Aan de noordkant komt een moeraszone die Ruygeborg I verbindt met de Groene Jonker. Hierdoor zal Ruygeborg II ook verworden tot een vogelparadijs met rietzangers, tureluurs, lepelaars en porseleinhoenen. In het midden is een groot weidevogelgebied gepland waar vogels als de grutto en de kievit gaan broeden. Verder komen er kruiden- en faunarijke graslanden voor bijen en andere insecten.

Wandelpaden en bankjes

Wat recreatie betreft komen er wandelpaden; half verharde paden die voor iedereen toegankelijk zijn en struinpaden met gras. Verder komen er vijf uitkijkheuvels met bankjes en picknicktafels. Dichtbij de bebouwing van Nieuwkoop en Noorden komen groene overgangszones met bomen en struiken. En het aantal parkeerplekken bij de Ruygeborghoeve wordt uitgebreid.

Nog lang niet alles is rond, maar de gronden die al verworven zijn, pakt de projectgroep in 2023 op om natuur en recreatie aan te leggen.

www.veenweidengouwewiericke.nl/projecten/ruygeborg