Om op de plek van het oude Ashram College in Nieuwkoop woningbouw toe te staan, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan is op 3 februari vastgesteld, Inzien en reageren kan tot en met 30 maart.

Met het bestemmingsplan ‘Lindelaan Nieuwkoop’ wordt voorzien in de grote behoefte aan betaalbare (huur)appartementen. Er wordt een woonbestemming voor 65 appartementen mogelijk gemaakt. Meer informatie over het plan is te bekijken via deze link.

Op 3 februari stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Het bestemmingsplan ‘Lindelaan Nieuwkoop’ en het bijbehorende besluit hogere waarden liggen tot en met woensdag 30 maart ter inzage. De stukken zijn in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl en in het Klant Contact Centrum, op het Teylersplein 1 in Nieuwveen. Toelichting op de stukken is te krijgen bij medewerkers van het Omgevingsloket. Hiervoor maak je een afspraak via telefoonnummer 14 0172 of via het e-mailadres omgevingsloket@nieuwkoop.nl.