Op zondagmiddag 3 september a.s. gaat de ontmoetingsruimte van het Historisch Genootschap weer open voor publiek.  De collectie van het voormalige Oudheidkundig- en Poldermuseum is in bruikleen beschikbaar gesteld aan het nieuwe Museum Nieuwkoop en het HGN wordt nu informatiecentrum voor alles wat met de geschiedenis van Nieuwkoop en omgeving te maken heeft. We zijn verhuisd naar het voorste gedeelte van De Zevensprong aan de Noordenseweg 23 en de nieuwe ruimte is toegankelijk voor rolstoelen.

Op de eerste en derde zondagmiddag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur kunt u gezellig bij ons aanschuiven voor informatie uit het omvangrijke archief en de digitale beeldbank, een oude film of de Canon van Nieuwkoop.  Hebt u interessante voorwerpen gevonden of oude foto’s of plakboeken? Breng ze mee en laat ze scannen of fotograferen. Zo krijgt u hopelijk de gewenste informatie én helpt u mee aan de opbouw van ons archief!

Bent u lid/donateur van het HGN dan blijft u ons kwartaalblad Rondom Niewecoop ontvangen en wordt u vanzelf uitgenodigd voor lezingen en/of excursies. Scholieren zijn van harte welkom voor informatie t.b.v. spreekbeurten en/of werkstukken. De 3e zondagmiddag van de maand is tevens een zgn. themamiddag (zie hiervoor onze website HGNieuwkoop.nl) en we zijn het gehele jaar geopend.

Wij hopen velen van u te ontmoeten in ons nieuwe onderkomen.