Het is 35 jaar geleden dat de stichting voor de Hospicewoning in Nieuwkoop werd opgericht. Het Elisabeth Kübler Ross Huis (Bijna-Thuis-Huis) in Nieuwkoop was destijds de eerste Hospicewoning in Nederland. Al die jaren heeft het hospice aanvullende zorg verleend aan mensen in de laatste levensfase, zowel in de Hospicewoning als in de thuissituatie.

Deze aanvullende zorg werd en wordt nog steeds gedragen door een groep van vele actief betrokken vrijwilligers; van zorg aan bed tot het langs de deuren gaan in de gemeente Nieuwkoop door de collectanten.

Vrijwilligers

Al deze vrijwilligers maken het samen mogelijk om de essentie in stand te houden: Iedere dag kijken naar wat cliënten nodig hebben en alles op alles zetten om dit mogelijk te maken. Die persoonlijke aandacht in een huiselijke sfeer is kenmerkend voor de zorg van de stichting en voor de Hospicewoning.

Toekomst

“Kijkend naar de toekomst willen we graag die essentie in stand houden in Nieuwkoop. We kijken bijvoorbeeld naar een verdere verduurzaming van de Hospicewoning en ook naar een digitaliseringsslag op het bestand van onze vele donateurs. Die essentie kunnen we alleen creëren, omdat zo veel mensen ons steunen en een warm hart toedragen, op welke manier dan ook!”, aldus Hospice Nieuwkoop.

www.dehospicegroep.nl