De vergunningaanvraag voor de tweede fase van de restauratie van De Hollandsche Leeuw in Nieuwkoop is op oudejaarsdag ingediend bij de gemeente.

Inmiddels hebben de plannen na de nodige aanpassingen, de noodzakelijke positieve adviezen gekregen. Zowel van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als van de gemeentelijke Erfgoedcommissie. Daarmee lijkt spoedig een begin gemaakt te kunnen worden met de stabilisatie van het casco en de verdere restauratie.

Archeologisch onderzoek

Er is wel een maar, het archeologisch onderzoek moet geen bijzonderheden opleveren. “Vorige week is door de gemeente aangegeven dat zo’n onderzoek verplicht is, omdat we extra heipalen willen slaan onder de nieuwe vloer”, vertelt het Hollandsche Leeuw team. “Omdat we dieper dan 50 centimeter de grond ingaan en omdat het gebied rondom de Hollandsche Leeuw bestemd is als ‘archeologische waarde’, is dat verplicht. We hopen en we gaan ervan uit dat dit geen nieuwe vertraging oplevert.”

Architect

Tegelijkertijd wordt de uitvoering op basis van de ontwerpen van architect Marco Bruijnes ingepland. Met als start de stabilisatie van het casco met stalen portalen en vervanging van de complete riolering en elektrische installatie. “Boven komen twee grote ‘herberg’-appartementen en een ruimte voor vergaderingen en ‘private dining’. Beneden wordt de caféruimte iets uitgebreid, het interieur wordt verrijkt met een nieuwe bar, de toiletten vernieuwd en de toegang tot het terras verbeterd.

Het team kijkt voorzichtig naar eind zomer als moment om de deuren te kunnen openen. “Tegelijk kijken we natuurlijk met grote vreze naar de corona-ontwikkelingen. De nieuwe maatregelen en de blijvende onzekerheid zijn dramatisch voor de horeca en andere ondernemers. Als er geen duurzaam perspectief komt, bedreigt het uiteindelijk ook de toekomstige exploitatie van de Hollandsche Leeuw.”

Huiskamer van Nieuwkoop

Toch gaat het team de gemaakte plannen hoe dan ook realiseren. “De Hollandsche Leeuw verdient het om in de loop van 2022 als huiskamer van Nieuwkoop te openen.” Het team staat ook achter de horeca-exploitatie Plein 21 op het Reghthuysplein. “Tot we de huiskamer van Nieuwkoop kunnen openen, verwijzen we iedereen graag naar ons nieuwe horeca-zusje Plein 21. En naar alle andere collega’s in het centrum van Nieuwkoop.”

www.dehollandscheleeuw.nl