De Heemtuin is nu nog in wintermodus, maar over een paar maanden begint alles weer te bloeien. ©Facebook IVN-Nieuwkoop

In de Heemtuin van IVN aan de Kennedylaan in Nieuwkoop is zaterdag 15 januari de maandelijkse werkdag. Helpende handjes zijn welkom.

De donkere dagen rond kerst zijn vaak grauw en grijs. Zo ook de heemtuindag in december. Het is dan niet aantrekkelijk om naar buiten te gaan. Gelukkig vallen de weersomstandigheden bijna altijd mee als je eenmaal aan het werk bent. Het was dus grauw en grijs, maar windstil en droog. Uiteindelijk bleek het een prima dag om buiten te werken.

Het laatst gemaaide gras van het bloemrijke hooiland is afgevoerd en er is een begin gemaakt met het snoeien van de dijk langs de Provincialeweg. De rest van de winter wordt ook op andere plaatsen in de heemtuin nog veel gesnoeid.

Dijk

De dijk lijkt buiten de heemtuin te liggen. Het pad over de dijk maakt deel uit van een doorgaande wandelroute buiten de heemtuin om. Door de gemeente is de dijk aangewezen als losloopterrein voor honden. Met een opruimplicht. Toch maakt de dijk wel degelijk deel uit van de heemtuin.

Bij de aanleg van de dijk is er rekening mee gehouden dat er niet te veel onderhoud nodig mocht zijn. De dijk is begroeid met inheemse bomen en struiken waarvan de takken boven het pad een aaneengesloten bladerdek vormen. Dat betekent dat er veel schaduw is. De groei van kruidachtige gewassen is daardoor beperkt en de bomen en struiken maken voornamelijk hoog boven het pad nieuwe uitlopers. Daar heeft de IVN werkgroep dus weinig werk aan.

page1image20532272

Aan de kant van de Provincialeweg ligt langs de dijk een strook gras en daarnaast een sloot. De grasstrook is nodig om de sloot te kunnen onderhouden. Om het gras te kunnen maaien, mogen takken er niet te ver overheen hangen. Doordat de bomen en struiken op de dijk aan die kant volop zonlicht krijgen, groeien ze steeds verder over de gras heen. Er is nu dus een begin gemaakt met het snoeien van die takken.

Soortenrijkdom

Na het snoeien van de overhangende takken beoordeelt de werkgroep de overige begroeiing op de dijk. “We proberen de diversiteit aan bomen en struiken zo groot mogelijk te houden”, schrijft coördinator Peter Pieterse. “Wanneer een zwakke soort overwoekerd dreigt te raken door een sterk groeiende soort, dan grijpen we in. Van die sterke soort halen we dan zoveel weg dat de zwakkere soort weer voldoende zonlicht krijgt om verder te ontwikkelen.”

Al dat snoeien en selecteren belemmert de natuurlijke ontwikkeling van de heemtuin, maar zorgt er wel voor dat de soortenrijkdom in stand gehouden wordt. “Misschien is dat wel het belangrijkste verschil tussen een natuurgebied en een tuin. In een natuurgebied mogen natuurlijke processen hun gang gaan, zodat de natuur zich ongestoord mogelijk kan ontwikkelen. Totdat de ontwikkeling anders verloopt dan we verwacht hadden. Dan grijpen we ook daar in.”

Werkzaterdag

De werkzaterdag 15 januari begint om 9:00 uur met koffie in De Stal. Om 11:00 uur is de koffiepauze. Vragen of aanmelden, neem contact op met Peter Pieterse via peter.tineke.pieterse@live.nl of 0172-576915.