Gemeente: “Sport en Cultuur is er voor iedereen”

Willen jij of jouw kind(eren) graag meedoen aan een culturele of sportieve activiteit, maar is hiervoor geen geld? Het Jeugdfonds of het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kan wellicht helpen.  

Deze fondsen betalen de contributie of het lesgeld en de benodigde sportmaterialen of de huur van een muziekinstrument. Zo is het toch mogelijk om lid te worden van een sportclub of aan dans, muziek of bijvoorbeeld beeldende kunst te doen.  

Aanvraag

“Je kunt zelf geen aanvraag indienen”, schrijft de gemeente op haar website. “Aanvragen voor beide fondsen gaan altijd via een (professionele) tussenpersoon die jou of jouw kind kent. Voor het Jeugdfonds is dat bijvoorbeeld een leerkracht op school of een hulpverlener van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Vrijwel alle scholen in de gemeente hebben een leerkracht die tussenpersoon is voor het Jeugdfonds. Voor het Volwassenenfonds zijn tussenpersonen bijvoorbeeld Tom in de Buurt, het Wmo-loket van de gemeente of de onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE.”

Een beroep doen op een van de fondsen, maar niet bekend bij of met een van deze tussenpersonen? Neem contact met de gemeente op via 14 0172. “Wij zoeken dan samen met jou naar een geschikte tussenpersoon.”

Meer informatie: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl
www.volwassenenfonds.nl


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?