Met hulp van heel veel Nieuwkopers is het concept Omgevingsvisie gemeente Nieuwkoop opgesteld. Samen is er besproken en bepaald wat “ons drijft” en hoe “we de toekomst zien”. De gemeente schrijft op haar website: “Zonder u was deze visie nooit tot stand gekomen. Bedankt voor uw bijdrage!”

Inwoners (van jong tot oud), ondernemers, verenigingen, organisaties, belangengroepen, dorpsraden en ketenpartners hebben op verschillende manieren meegewerkt en meegedacht. Met gesprekken, bijeenkomsten, interviews, een tekenwedstrijd, op markten, evenementen, scholen en dorpsavonden, tijdens Denk Mee Cafés en online via social media en online enquêtes. Zo hebben zeker 1400 inwoners en een groot aantal organisaties meegewerkt aan de totstandkoming van deze visie die nu in concept is.

Nieuwkoopse drijfveren
In het concept zijn zeven Nieuwkoopse drijfveren opgenomen die laten zien wat belangrijke waarden zijn voor het leven in gemeente Nieuwkoop en voor de leefomgeving:

  1. Rust en ruimte
  2. Weids landschap
  3. Bijzondere natuur
  4. Centrale ligging
  5. Dorps karakter
  6. Levendige dorpen
  7. Saamhorigheid

Uitgebreidere informatie over de drijfveren is te vinden in het concept Omgevingsvisie Gemeente Nieuwkoop.

De gemeente legt het concept graag voor aan haar inwoners: “We zijn benieuwd of u zich herkent in dit stuk of dat u sommige zaken anders ziet. We gaan daarover graag met u in gesprek voordat we de visie ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad. Dan krijgt u nogmaals de gelegenheid om te reageren, in de vorm van een officiële zienswijze. Daarna wordt de omgevingsvisie definitief vastgesteld.”

Waarom een omgevingsvisie?
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze voegt alle wetten en regels samen over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, bodem, natuur en water; dit wordt ook wel de fysieke leefomgeving genoemd. Het doel is meer duidelijkheid voor inwoners en ondernemers, kortere procedures en meer ruimte voor initiatieven.

Bij deze nieuwe wet hoort een nieuwe visie op de toekomst van gemeente Nieuwkoop. Deze omgevingsvisie vervangt de structuurvisie uit 2009.

Reageren op de verschillende onderdelen in de concept omgevingsvisie kan tot 11 februari middels een enquête. Ga hiervoor naar deze website en klik op Enquête.

Polls op De Nieuwkoper

Ook De Nieuwkoper wil graag horen wat jullie van de Omgevingsvisie Gemeente Nieuwkoop vinden. Vanaf vandaag lichten wij er elke dag een dorp uit en zetten in het kort uiteen wat de plannen van de verschillende gebieden (met de daarin gesitueerde dorpen) zijn. Bij elk gebied leggen wij een poll voor waar je op kunt stemmen. Stemmen kan elke dag op de nieuwe poll of vanzelfsprekend op de poll die jou aanspreekt. De polls blijven de gehele periode staan; stemmen kan dus ook in één keer aan het einde van de rondgang.

We beginnen in het noorden van de gemeente met het gebied Rondom Langeraar en Papenveer.