De gemeenteraad keurde 18 maart de ‘Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming Covid-19 gerelateerd exploitatietekort 2020’ goed. Met deze regeling kunnen maatschappelijke organisaties compensatie aanvragen voor het geleden exploitatietekort in 2020 dat veroorzaakt werd door de coronamaatregelen.

Lees het eerdere bericht: Nieuwkoop bekijkt subsidieregeling voor verenigingen vanwege coronagevolgen

De gemeente ziet de belangrijke rol van maatschappelijke organisaties in de coronacrisis en ook zeker daarna. “Met deze nieuwe steunregeling proberen we ervoor te zorgen dat organisaties voldoende financiële middelen hebben om mooie activiteiten te organiseren wanneer dat weer kan”, schrijft de gemeente op haar website. “Voorwaarden voor deze subsidieregeling zijn dat organisaties kunnen aantonen dat zij gebruik hebben gemaakt van de voor hun sector beschikbare landelijke regelingen en actie hebben ondernomen om hun kosten te beperken.”

De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 31 mei. Er is maximaal 200.000 euro aan subsidie beschikbaar, per aanvraag is er een maximum van 10.000 euro. Alle voorwaarden en het online aanvraagformulier zijn vanaf 1 april te vinden op www.nieuwkoop.nl/verenigingsloket. Binnen twaalf weken na 31 mei volgt een beslissing over de aanvraag. Voor vragen met betrekking tot de regeling kunnen organisaties terecht bij het Verenigingsloket via verenigingsloket@nieuwkoop.nl.

www.nieuwkoop.nl