Gemeente hoort graag wat inwoners van kleine windmolens in het buitengebied vinden

Een kleine windmolen bij een agrarisch bedrijf in Rijpwetering. ©denkmee.nieuwkoop.nl

Gemeente Nieuwkoop is benieuwd hoe haar inwoners aankijken tegen kleine windmolens in het landschap. Middels een aantal stellingen peilt zij graag de meningen.

Om een voorbeeld te geven van een kleine windmolen en de werking hiervan kun je het filmpje hieronder bekijken.

Regionale Energiestrategie

De energietransitie is in volle gang. Ook in de gemeente Nieuwkoop is dit onderwerp belangrijker dan ooit. De energietransitie is niet alleen gericht op het besparen van energie en warmtebenutting, maar ook op het duurzaam opwekken van energie. Zo wordt de gemeente Nieuwkoop gevraagd duurzame initiatieven mogelijk te maken. Eén van die initiatieven is de inzet van kleine windmolens voor de kleinschalige opwek van energie.

Kleine windmolens zijn bedoeld voor de eigen stroomvoorziening en worden tegenwoordig vaak circulair gemaakt. Dat houdt in dat de onderdelen duurzaam worden geproduceerd en later hergebruikt kunnen worden.

ZIE OOK:
Op weg naar energieneutraal Nederland met de Regionale Energiestrategie

Energieneutraal

Kleine windmolens helpen agrariërs hun bedrijfsvoering energieneutraal te maken. Moderne kleine molens produceren tegenwoordig al 30.000 kWh per jaar en de investering is terug te verdienen. De molentjes zijn niet hoog. De ashoogte bedraagt niet meer dan 15 meter en de tiphoogte van de wiek is hooguit 25 meter. Met de combinatie van wind- en zonne-energie kan beter gelijkmatig stroom geproduceerd worden: Wind in de winter, zon in de zomer. Door deze gelijkmatige opwekking is verzwaring van de aansluiting niet nodig en zijn productie en verbruik op elkaar afgestemd. Dit maakt de combinatie van zon en wind interessanter dan alleen wind of zon.

Aan het plaatsen van kleine windmolens zit wel een aantal randvoorwaarden:

  • De kleine windmolen is alleen voor het buitengebied
  • De minimale afstand tot de boerderij is 50 meter
  • De minimale afstand tot omwonenden is 100 meter
  • De minimale onderlinge afstand is 30 meter
  • De ashoogte bedraagt maximaal 15 meter
  • Kleine windmolens voegen – qua stroomopbrengst – weinig toe aan de RES opgave
Draagvlakmeting

Op dit moment worden initiatieven voor kleine (moderne) windmolens afgewezen, omdat het bestemmingsplan geen ruimte biedt. Voordat de gemeenteraad hierover een besluit wil nemen, wil zij eerst peilen hoeveel draagvlak er is om ruimte te geven aan kleine windmolens bij (agrarische) bedrijven in het buitengebied. In het buitengebied waait het namelijk harder, waardoor een maximale opbrengst gegenereerd kan worden. Woongebieden en dorpskernen worden uitgesloten van kleine windmolens. Het rendement in stedelijk gebied is lager (door minder wind) en milieutechnisch (de afstand tot woningen) waardoor eerder ongewenste situaties ontstaan.

Geef je mening

Geef jouw mening over de plaatsing van kleine windmolens bij (agrarische) bedrijven in het buitengebied door op deze link te klikken (onderaan die pagina vind je de peiling)

Bron: denkmee.nieuwkoop.nl


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?