Woest wolkendek boven de Nieuwkoopse Plassen. ©D66 Nieuwkoop

In de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar is de nieuwe Energietransitie warmte vastgesteld. Op D66 Nieuwkoop na, stemden alle partijen voor het voorstel.

“De visie wijkt af van de nationale klimaatdoelstellingen”, vindt D66. “Landelijk is het streven om voor 20 procent van woningen een overstap op gasloos wonen te realiseren voor 2030. De Nieuwkoopse visie verschuift de ambities voor een daadwerkelijke overstap naar gasloos tussen 2030 en 2050.”

D66 Fractievoorzitter Annette Pietersen onderbouwt de visie van D66 Nieuwkoop: “Ook al weet je nog niet helemaal hoe je de ambitie naar 20 procent gasloos gaat realiseren, dat betekent niet dat je de moed bij voorbaat moet opgeven.” Zij stelt dat er meer focus moet liggen op wat nu al mogelijk is. “Staar je niet blind op de moeilijkste vragen, maar begin met wat al wel kan en met wie al wel wil.”

Lintbebouwing

Er wordt volgens D66 vooral een kans gemist voor de lintbebouwing in de gemeente. “De kans dat er voor de lintbebouwing collectieve warmtenetten komen, is heel klein. En juist in de lintbebouwing staan woningen met een overwaarde en wonen eigenaren met financiële ruimte. Daar zit veel potentie. Het is treurig dat dit in de visie onvoldoende wordt onderkend.”

“Meer investeringen in verduurzaming laagdrempeliger voor iedereen” – Annette Pietersen D66 Nieuwkoop

D66 komt in haar verkiezingsprogramma met concrete voorstellen om advies over investeringen in verduurzaming veel laagdrempeliger beschikbaar te maken. Voor iedereen. “Wat ons betreft wordt dit een thema bij de gemeenteraadsverkiezingen.”

Duurzaamheidsvouchers

Dat D66 niet alleen aan ondersteuning van woningeigenaren denkt, maar ook aan huurders werd onderstreept bij een ander voorstel op de agenda over een tweede ronde van uitgifte van duurzaamheidsvouchers. Huurders hebben in de eerste ronde veel minder gebruik gemaakt van de vouchers dan woningeigenaren. “Daar is een inhaalslag te maken.”

LEES OOK:
Drie keer meer vouchers energiebesparing voor huurders

D66 en Natuurlijk Nieuwkoop hebben er daarom voor gepleit om in een tweede ronde extra ruimte te maken voor vouchers voor huurders. Samen Beter Nieuwkoop en VVD Nieuwkoop stemden tegen dit voorstel. Dankzij de steun van het CDA en de SGP-ChristenUnie haalde dit voorstel toch een nipte meerderheid. Er komen naast het geplande aantal van 1.500 vouchers voor eigenaren en huurders samen nog 1.250 vouchers voor huurders extra.