Samen Beter Nieuwkoop (SBN) wil de inwoners van gemeente Nieuwkoop behoeden voor extra kosten bij het verduurzamen van gebouwen en woningen wanneer volledig wordt afgestapt van gas.

De ambitie vanuit Den Haag (klimaatakkoord) is om in 2050 aardgasvrij te zijn. Daarom moeten gemeentes van het Rijk een Transitievisie Warmte opstellen. Deze visie beschrijft de manier waarop gebouwen en woningen van verwarmen via aardgas naar duurzamere vormen van verwarmen gaan.

In de raadsvergadering van 16 december heeft Ines de Ridder benadrukt dat de inwoners centraal staan in de energietransitie. Inwoners willen weten: Wat kost het mij en wat levert het mij op? En kan het energienet het allemaal wel aan? Dagelijks komen er rapporten naar buiten waarin het gaat over netwerkschaarste. Over dat  omvormers van zonnepanelen uitvallen waardoor de inwoners een laag rendement hebben. 

“Behoed inwoners voor extra kosten”

SBN wil de inwoners behoeden voor extra kosten door deze congestie op het netwerk. Wat staat de inwoner te wachten aan indirecte verhoging van kosten? “Het gaat hierbij om eigenaren van woningen die geconfronteerd worden met én hogere kosten van energie én extra investeringen doen van duizenden euro’s voor het verplicht aanpassen van hun koopwoning”, schrijft SBN op haar website.

Samen Beter Nieuwkoop vindt het nog steeds lastig uit te leggen, ook gezien het beleid in landen om ons heen. “Verduurzaming is absoluut nodig en daarom hebben we ook ingestemd met de Transitievisie Warmte. Maar wij hebben wel benadrukt dat ‘van het gas af’ stap voor stap gaat, en vooral betaalbaar blijft voor onze inwoners.”

De visie is opgesteld met de kennis van hier en nu. Daarom is Samen Beter Nieuwkoop mede-indiener van een voorstel dat in januari 2024 de visie wordt getoetst aan de stand van de dan geldende technieken en kennis over de energiestructuur.

Bron: www.samenbeternieuwkoop.nl