Natuurlijk Nieuwkoop hoopte extra ruimte vrij te kunnen maken voor parkeerplaatsen in oude wijken van gemeente Nieuwkoop om het parkeerprobleem deels op te lossen. Maar een motie van de politieke partij haalde het niet in de besluitvormende raad van 8 juli.

Een meerderheid van de raad stemde tegen de motie, ingediend door Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-ChristenUnie, waarin dit nadrukkelijk werd verzocht.

Raadslid Kees Hagenaars stelde voor om bij de ontwikkeling van nieuwe wijken die aansluiten op oude wijken, te onderzoeken of in de ruimte tussen de beide wijken parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd. Bedoeld voor de bewoners van oude wijken, omdat daar veelal een enorm parkeertekort bestaat. Naar zijn idee zou de betreffende grond door de gemeente buiten het nieuwbouwproject kunnen worden gehouden voor dit doel. “Van ontwikkelaars mag je immers niet verwachten dat zij meer parkeerplaatsen zullen realiseren dan volgens de norm verplicht is”, sprak Hagenaars.

Verlies opbrengsten

De andere partijen opperden dat daardoor minder huizen kunnen worden gebouwd wat leidt tot een verlies aan opbrengsten. Hagenaars stelde daar tegenover dat er in de oude wijken geen ruimte is om extra parkeerplaatsen te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van het openbaar groen. “En inderdaad, het klopt dat dit extra geld gaat kosten, maar bewoners van oude wijken hebben net zoveel recht op een goede parkeerplaats als bewoners in nieuw aangelegde wijken.”

De andere partijen hielden echter vast aan hun eerder ingenomen standpunten. Alleen Elias van Belzen van SGP-CU steunde de motie van Natuurlijk Nieuwkoop waardoor deze werd verworpen.

Bron: NatuurlijkNieuwkoop.nl