Nieuwkopers kennen Gé Kranenburg als een doener. Zo heeft hij voor deze Gemeente genoeg voor elkaar gekregen en problemen opgelost. 

Op  donderdag 5 maart vanaf 14.00 uur zal Gé Kranenburg vertellen over wat hij zoal van de grond heeft getrokken in Nieuwkoop.  Dit vindt plaatst  bij Museum Kom d’r in aan het Zuideinde 107 in Nieuwkoop (zie www.museumkomdrin.nl).

De bijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Nieuwkoop. Ook en speciaal voor de mensen die moeilijk de deur uitkomen. Daar is vervoer voor geregeld als dat gewenst is. Wilt u komen maar heeft u vervoer nodig, mail dan met vervoer@museumkomdrin.nl of bel met Frits Horstmeier (06 20 46 94 61). Dit alles is kosteloos.