Gisteravond zijn de vrijwilligersprijzen van 2021 uitgereikt. De Jeugdvrijwilliger die de bokaal in ontvangst mocht nemen, is Femke van Vliet, de Vrijwilliger van 2021 is Diny Hoogeveen-van Santen.

Met hints lichtte de gemeente afgelopen twee weken steeds een tipje van de sluier op van wie de twee winnaars van 2021 gingen worden.

ZIE EERDER:
Gemeente Nieuwkoop licht tipje van de sluier Vrijwilligersprijzen 2021 op

Diny Hoogeveen-van Santen met het boeket bloemen en haar prijs. ©Zonnebloem Nieuwveen

Diny Hoogeveen-van Santen uit Nieuwveen is gekozen tot Vrijwilliger van het jaar 2021. Gisteravond ontving zij het fraaie bronzen beeldje dat bij deze eervolle prijs hoort. 

Diny Hoogeveen collecteert al vele jaren voor drie landelijke organisaties (Nierstichting zelfs al meer dan 45 jaar). Al 31 jaar is zij een zeer betrokken, enthousiast en gewaardeerd lid van De Zonnebloem afdeling Nieuwveen. Twee keer per jaar helpt zij bij het koper poetsen in de katholieke kerk in Nieuwveen. Door het bereiken van de maximale zittingstermijn van vijftien jaar moest zij stoppen als bestuurslid bij de Parochiële Caritasinstelling (PCI). Verder heeft zij altijd aandacht en tijd voor familie, buren en kennissen. 

Met de keuze voor Diny spreekt het Comité Vrijwilligersprijs Nieuwkoop ook haar waardering uit voor de inzet van de vele andere vrijwilligers die de gemeente Nieuwkoop rijk is.

Jeugdvrijwilliger  
Femke vorig jaar toen zij haar middelbare schooldiploma haalde

Als Jeugdvrijwilliger van 2021 is Femke van Vliet uit Nieuwveen gekozen.  Wethouder Gerben van Duin overhandigde haar gisteren een mooi glazen beeldje en een stimuleringsprijs van 250 euro. Femke mag zelf beslissen naar welke Nieuwkoopse vereniging(en) het bedrag gaat. Het totale bedrag mag zij aan één vereniging geven of verdelen over meerdere verenigingen. 

Femke ontvang de prijs, omdat zij via haar vader al vanaf jonge leeftijd betrokken is bij het vrijwilligerswerk in de kerk. Koffiesessies na afloop van de kerkdienst klaarzetten en opruimen. Helpen bij creatieve activiteiten tijdens de kindernevendienst, gevolgd door het klaarzetten en opruimen van de gezamenlijke warme maaltijd. Zij helpt vrienden belangeloos met rondbrengen van reclamemateriaal. Naast haar mbo-opleiding werkt Femke een aantal middagen/avonden. Hoewel ze daardoor minder tijd heeft voor het vrijwilligerswerk, blijft ze zich inzetten waar mogelijk.

Zij symboliseert daarmee al de jeugdvrijwilligers in onze gemeente zonder wie de vele verenigingen en clubs die Nieuwkoop rijk is, niet kunnen floreren. Zij is een voorbeeld en tegelijkertijd een stimulans voor vele jongeren. 

Ook namens De Nieuwkoper, allebei van harte gefeliciteerd!