Op een deel van het Zuideinde zijn werkzaamheden aan het elektriciteitsnet nodig. Dit zorgt komende maanden voor ernstige verkeershinder. ©Marion Treur

Visser en Smit Hanab voert in opdracht van Liander vanaf maandag 11 april werkzaamheden uit aan het elektriciteitsnet op het Zuideinde in Nieuwkoop. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar.

De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de nummers 52 tot en met 77. Het elektriciteitsnet wordt vernieuwd/vervangen. De helft van de rijbaan is afgesloten. Het verkeer kan er omheen/langsrijden, maar enige hinder is niet te voorkomen. Ook het trottoir zal op diverse plaatsen opgebroken worden om bij de kabels te kunnen. De werkers leggen planken over de opgebroken weggedeelten.

Planning

De werkzaamheden zijn gepland van 11 april tot en met 10 maart 2023. Dit gaat in fases:

  • 11 april tot 22 juli: Werkzaamheden Project 1 bij Zuideinde 62 (woonboten)
  • 11 april tot 23 september: Leggen kabels en het elektriciteitsstation langs het Zuideinde
  • 26 tot 30 september: Het in bedrijf nemen (inschakelen) van de nieuwe kabels
  • 3 oktober tot 25 november: Overhevelen van alle woningen en OV-masten op nieuwe kabels
  • 28 november tot 10 maart 2023: Verwijderen oude kabels
©Marion Treur
©Marion Treur
Geen stroom

Bij het leggen van de nieuwe kabels moet de spanning tijdelijk van de kabels gehaald worden, hierdoor hebben de aanwonenden tijdelijk geen stroom. Uiterlijk drie werkdagen voordat dit gebeurt, licht Liander de aanwonenden hierover in.

Uitbreiden elektriciteitsnet

We gebruiken en produceren met elkaar steeds meer elektriciteit.  Voor de verlichting en verwarming van onze woningen, elektrisch koken en bijvoorbeeld het opladen van elektrische auto’s. Om in deze behoefte te voorzien, is het noodzakelijk om het elektriciteitsnet uit te breiden, te versterken en klaar te maken voor de toekomst.