Alweer enige tijd kunt u voor ergotherapeutische hulp terecht bij Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid in Nieuwkoop en Ter Aar. Sinds ruim 2 jaar is ergotherapeut Lisa Bosman werkzaam in Nieuwkoop. De regio waarin ze opereert breidt zich steeds verder uit naar alle kernen binnen de Gemeente maar ook richting Alphen aan den Rijn.

Lisa richt zich in haar werk voornamelijk op uw dagelijkse activiteiten, activiteiten in en rond het huis en activiteiten in uw leefomgeving als deze door lichamelijke of psychische problemen niet zo goed meer lukken. Ze geeft training, begeleiding, advies en instructie om deze activiteiten te verbeteren of te vereenvoudigen. Uw partner of andere naasten worden daarbij zoveel mogelijk betrokken en in de meeste gevallen vindt de behandeling ook bij u thuis plaats.

Daarnaast kan Lisa ook een belangrijke rol spelen bij problemen op de werkvloer. Het gaat dan bijvoorbeeld over werkhouding, werkwijze of de werkdruk. Ze werkt op dit gebied vaak samen met Bedrijfsfysiotherapeut Roeland Hoogendoorn. Samen wordt een werkplek onderzoek uitgevoerd en in overleg met de mensen op de werkvloer wordt een plan gemaakt om risico’s te verminderen.

De ergotherapeutische behandeling begint altijd met het bespreken van uw problemen. Ergotherapie is immers zorg op maat en uw wensen en wat u belangrijk vindt staan daarbij centraal. Daarna wordt bekeken wat de beperkingen en de mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de huisarts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers of familieleden. Vervolgens worden, samen met u, doelen opgesteld en nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, geeft training en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon- of werkomgeving nodig. Ze helpt en bemiddelt ook bij het aanvragen hiervan bij de Gemeente of de Zorgverzekeraar.

Heeft u problemen thuis of op de werkvloer? Wellicht kan de ergotherapeut iets voor u doen. Kijk voor meer informatie op www.bakkerendevos.nl of maak een afspraak met Lisa bij Bakker & De Vos te Nieuwkoop via 0172-575261 of in Ter Aar Ter via 0172-603195. U kunt ook een email sturen naar info@bakkerendevos.nl