Energiecafé over Transitievisie Warmte

Gemeente Nieuwkoop verzorgt maandagavond 22 november een online Energiecafé. Het onderwerp is de ‘Transitievisie Warmte’. De ‘Teams’-deelnemers krijgen uitleg over de visie van de gemeente en kunnen met de gemeente in gesprek over de voorgenomen projecten en initiatieven.

Vanaf begin dit jaar is gemeente Nieuwkoop bezig met het opstellen van een Transitievisie Warmte (TVW). In de visie beschrijft zij in grote lijnen welke stappen zij wil zetten richting een aardgasvrije woonomgeving.

Programma

19:15-19:30 uur: Inloop (inloggen in Teams)
19:30-19:35 uur: Welkomstwoord wethouder Gerben van Duin
19:35-19:50 uur: Energiequiz
19:50-20:15 uur: Presentatie Transitievisie Warmte en vervolgstappen
20:15-21:00 uur: Gesprekstafels
21:00-21:15 uur: Samenvatting per tafel
21:15-21:30 uur: Afsluiting

Transitievisie Warmte

Met de Transitievisie Warmte richt de gemeente zich in eerste instantie op het aardgasvrij-gereed maken van buurten, wijken en dorpen in de gemeente. Daarbij ligt de nadruk op woningisolatie en energie besparen. “Daarnaast gaan we de mogelijkheden om lokale warmte (en koude) te benutten, als voeding voor warmtenetten, verder onderzoeken”, schrijft de gemeente in de Energiecafé uitnodiging. “Samen met een klankbordgroep van 38 betrokken inwoners, onder andere uit dorpsraden, hebben we de Transitievisie Warmte vormgegeven. De klankbordgroep heeft ons geholpen invulling te geven aan de visie en het traject erna. Ook hebben de woningcorporaties, gebiedscoöperatie en de netbeheerder eraan meegewerkt.”

De energietransitie is een samenlevingsvraagstuk. “Als we allemaal (individueel en samen) werken aan een duurzamere manier van leven kunnen we de klimaatdoelen halen. De gemeente faciliteert en ontzorgt om samen met inwoners de lokale projecten en initiatieven verder te brengen.”

Aanmelden voor het online Energiecafé kan via deze link. Meer informatie vind je via deze link.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?