Tijdens het 50 jarig jubileumfeest van de Nieuwveense afdeling van de Zonnebloem werden 3 vrijwilligsters in de schijnwerpers gezet. Regiovoorzitter Hans Groen in ‘t Wout sprak de dames toe en bedankte hen voor hun inzet. Hij overhandigde hen een oorkonde en een bijpassend Zonnebloemspeldje.

Els Stuit is al 25 jaar actief als vrijwilligster met eigen gasten en als bestuurslid activiteiten. In al die jaren heeft ze menig activiteit georganiseerd waaronder het Dorpsstraatfeest en de bingo. De taakverdeling voor de verschillende bijeenkomsten en activiteiten wordt door dit organisatietalent secuur gemaakt, zodat vooraf duidelijk is wie wat moet doen.

Pien Schrama zet zich al 10 jaar in als vrijwilligster en bestuurslid voor de Nieuwveense afdeling, sinds begin 2019 als voorzitter. Ze is de PR dame van onze afdeling, zet artikelen op de website, op Facebook en plaatselijke krantjes. Haar talenten liggen ook bij het snel organiseren, het regelen, het terugkoppelen naar de vrijwilligers en de juiste personen benaderen.

Ook Coby van Vliet is al 10 jaar bij de afdeling Nieuwveen. Ze heeft een aantal gasten onder haar hoede om uitnodigingen rond te brengen. Daarnaast bezoekt ze gasten die niet meer deelnemen aan activiteiten. Coby neemt ook deel in commissies om activiteiten te organiseren. En zijn er extra handen nodig dan is ze altijd bereid om bij te springen.

Een mooi boeket namens de eigen afdeling maakte de waardering compleet.