Sinds 1 januari 2020 zamelt gemeente Nieuwkoop op een andere manier afval in. Inwoners hebben nieuwe minicontainers gekregen en de afvalstoffenheffing wordt op een andere manier berekend. De gemeente is goed te spreken over de nieuwe aanpak. Maar wat vinden de inwoners?

De resultaten na anderhalf jaar zijn goed. De hoeveelheid fijn restafval is met 42 procent afgenomen tot 98 kilogram per inwoner per jaar. Daarnaast worden waardevolle grondstoffen zoals groente-, fruit- en tuinafval én etensresten (GFT+E), papier, glas en textiel goed gescheiden. Deze hoeveelheden zijn met 22 tot 28 procent gestegen. De hoeveelheid verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) is zelfs verdubbeld. 

Uitdaging

“Maar we zijn er nog niet”, schrijft de gemeente. “De hoeveelheid restafval moet in 2025 in Nederland teruggebracht zijn naar 30 kilo restafval per inwoner per jaar. Dat is een grote uitdaging. Afval scheiden levert veel op, veel afval kan voor een groot deel hergebruikt worden als grondstof. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld. Met de resultaten van de enquête willen we erachter komen hoe we jou kunnen helpen om (nog) beter afval te scheiden. Ook willen we verbeterpunten bij de inwoners ophalen over de afvalinzameling.”

De enquête is tot en met 24 oktober opengesteld voor alle inwoners van gemeente Nieuwkoop. Klik op deze link om naar de enquête te gaan. Nog niet geregistreerd? Registreer je dan eerst op het platform via de knoppen boven of onder in beeld.