Na drie jaar van intensieve aandacht voor het luchtvaartdossier trekt D66 Nieuwkoop een conclusie: Schiphol moet krimpen.

Tussen 1970 en 2019 steeg het aantal vluchten op Schiphol van 135.000 tot bijna 500.000 en dat merken we lokaal. In positieve zin, want een luchthaven in de buurt is gemakkelijk en er werken veel mensen. Maar ook de negatieve invloed van het vliegverkeer is hard gegroeid. Steeds meer inwoners overwegen te verhuizen, zeker nadat zij door de coronacrisis (weer) hebben ervaren wat de waarde van stilte is.

D66 fractievoorzitter Annette Pietersen: “Wij hebben een eigentijdse visie op de luchtvaart. Een visie waarin het belang van het leven in een fijne, gezonde en schone leefomgeving voldoende aandacht krijgt.”

“De beoordelingsmaat is onacceptabel” – D66 fractievoorzitter Annette Pietersen

De partij hekelt het gebruik van ‘het aantal ernstig gehinderden’ als maat voor toename of afname van hinder. Pietersen: “Deze beoordelingsmaat zorgt ervoor dat hinder van inwoners van dorpen minder zwaar telt dan hinder van stedelingen. Dat is onacceptabel in een rechtsstaat. Wij willen weer naar individuele normen die gehandhaafd kunnen worden door inspecties en in het uiterste geval door de rechter”. De fractievoorzitter is duidelijk over de ambities van haar partij op het gebied van nachtvluchten: “Die moeten stapsgewijs worden afgebouwd, naar nul.”

“Eerlijke ticketprijzen”

In de ogen van D66 moet de luchtvaartsector economisch als een ‘normale sector’ worden behandeld. Er moeten eerlijke prijzen voor tickets worden gerekend, de vervuiler betaalt. “De huidige vrijstellingen van accijns op kerosine en van btw op vliegtickets zorgen voor oneerlijke concurrentie. Dat gaat ten koste van de schatkist.”

Ook de bijdrage aan natuurherstel moet eerlijk en evenredig. Het is van belang dat alle stikstofuitstoot wordt meegenomen in de cijfers van de luchtvaart. Dus niet alleen de uitstoot onder de 914 meter vlieghoogte. En de klimaatambities van de luchtvaart moeten worden doorgerekend. Voor het maken van synthetische kerosine is bijvoorbeeld veel energie nodig. Waar moet de schone energie daarvoor worden opgewekt? Voor D66 is het duidelijk: wanneer gezondheid, natuur en klimaatdoelen serieus genomen worden, is krimp van de luchtvaart onvermijdelijk.