Cyclus controleert afval in minicontainers op verzoek van gemeente Nieuwkoop

afvalstoffenheffing nieuwkoop

Foto: Minicontainers voor verschillend afval. © Nieuwkoper, archief

Sinds het nieuwe afvalbeleid Afval Scheiden Loont betalen inwoners van de gemeente Nieuwkoop voor het aanbieden van restafval. Om te voorkomen dat er vrachten worden afgekeurd, wordt het afval door medewerkers van Cyclus steekproefgewijs gecontroleerd op verzoek van gemeente Nieuwkoop. Wordt er afval aangetroffen wat niet thuishoort in een GFT-, PMD- of papiercontainer, kunnen inwoners een rode kaart verwachten. De container wordt dan niet geleegd. Maar hoe kan nu voorkomen worden dat anderen afval in een  minicontainer deponeren wat daar niet in thuishoort?

Het deponeren van afval in een niet daarvoor bestemde minicontainer kan resulteren in het afkeuren van de vracht door de verwerker. Dit brengt niet alleen extra kosten met zich mee, ook kan het afval niet gerecycled worden. De afgelopen periode is er wat ophef ontstaan over medewerkers van Cyclus die in minicontainers zouden kijken van inwoners: op verzoek van de gemeente Nieuwkoop controleert Cyclus steekproefgewijs minicontainers om ervoor te zorgen dat de vracht geen restafval of ander afval bevat wat niet er niet in thuishoort.

Gemeente Nieuwkoop laat aan De Nieuwkoper weten dat er geen sprake is van uitgebreid onderzoek: “Dit doen zij door in de minicontainer te kijken, er is geen sprake van een uitgebreid onderzoek. Mocht het wel nodig zijn om een eigenaar te achterhalen, bijvoorbeeld wanneer er vuilniszakken of afval in de openbare ruimte is gedumpt, dan wordt er contact opgenomen met de afdeling toezicht en handhaving van de gemeente”, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Lees ook: Alphens Kozakkenkoor zal burgemeester Frans Buijserd bedanken met muzikale hommage

De Nieuwkoper vroeg gemeente Nieuwkoop naar eventuele acties om te voorkomen dat inwoners afval in minicontainer van anderen gooien, bijvoorbeeld door net als in de minicontainers zelf, steekproefgewijs te controleren rondom afvalophaaltijden. Gemeente Nieuwkoop laat weten dat die mogelijkheid er niet is, maar dat BOA’s tijdens ophaaldagen wél actief zijn om op te treden bij plaatsingen of dumping van afval in containers van anderen.

Ook laat de gemeente weten dat inwoners contact op kunnen nemen als zij constateren dat iemand anders afval in de container heeft gedaan, waardoor deze uiteindelijk niet is geleegd. Hiervoor kan een bericht gestuurd worden naar afval@nieuwkoop.nl. “Net als alle inwoners vinden wij het heel belangrijk dat ook na de invoering van Afval Scheiden Loont de leefomgeving schoon en veilig is, we zetten hiervoor extra handhaving in”, aldus een woordvoerster.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?