Het scheiden van waardevolle grondstoffen in de Cyclusregio gaat goed, maar kan op sommige onderdelen beter. In samenwerking met alle gemeenten in deze regio, waaronder Nieuwkoop, blijft Cyclus inzetten op het gescheiden inzamelen van waardevolle grondstoffen en de kwaliteit hiervan. Daarom staat de maand mei extra in het teken van het goed scheiden van Groente-, Fruit- en Tuinafval + Etensresten (GFT+E).

Ontvang morgen een groen groei presentje

In de Cyclusregio wordt het GFT+E gescheiden van het restafval en dat wordt goed gedaan. Cyclus zamelde in 2020 meer grondstoffen in. Er was bij het GFT+E een toename van 5 procent ten opzichte van 2019. Ondanks de stijging van de hoeveelheid ingeleverde GFT+E is er nog veel winst te behalen. De regionale sorteeranalyse laat zien dat nog 37 procent van het restafval bestaat uit GFT+E- afval. Ook in de kwaliteit van GFT+E is winst te behalen.

CYCLUS:
“Goed voor het milieu en de portemonnee”

Waardevol 

GFT+E is een waardevolle grondstof en door GFT+E goed te scheiden helpen inwoners mee aan het ontwikkelen van compost en groen gas en het verminderen van restafval. Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee. GFT+E mag, in tegenstelling tot restafval in veel gemeenten, namelijk gratis aangeboden worden. Door het scheiden kunnen inwoners tot wel 37 procent van het restafval besparen. GFT+E is dus meer waard dan wordt gedacht.

Kwaliteit

Ook in de kwaliteit van GFT+E is winst te behalen. GFT+E is in bijna alle gemeenten een van de meest vervuilde grondstoffen. Van GFT+E wordt onder andere compost gemaakt. Compost bevordert de vruchtbaarheid van de bodem en wordt weer gebruikt in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw, zoals bij het kweken van groente en fruit. Vervuiling zoals glas of plastic in het GFT+E is dus erg schadelijk voor de gezondheid van mens en dier.

Presentje

Met de regionale campagne kunnen inwoners een online kennisquiz maken op de website van Cyclus en maken kans op een handig GFT+E keukenbakje inclusief biologische afbreekbare zakjes om het keukenafval makkelijker te scheiden. Daarnaast ontvangen bezoekers van de milieustraat op zaterdag 15 mei een groen groei presentje.

Meer informatie over de campagne en het scheiden van GFT+E-afval staat op www.cyclusnv.nl/gfte en op de Facebookpagina van Cyclus.

ZIE OOK:
Nieuw jaar dus een nieuwe afvalkalender