Foto, Waterpijp ter illustratie. © Pixabay

Naar aanleiding van ontwikkelingen in de samenleving én gewijzigde beleidsinzichten stelt het college van B&W verschillende wijzigingen voor in de algemene plaatselijke verordening (APV). In de APV staat de regelgeving die in de gemeente geldt. Het college stelt onder andere wijzigingen op het gebied van exploitatievergunningen voor en het afschieten van carbid.

Zo stelt het College van B&W voor dat het verplicht wordt om een vergunning aan te vragen voor het exploiteren van een shishalounge. Ook zou de burgemeester de bevoegdheid moeten krijgen om gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige activiteiten aan te wijzen, waarvoor een exploitatievergunning vereist moet zijn. “Dit is om een onveilig ondernemersklimaat tegen te gaan“, aldus het college.

Lees ook: Gemeente Nieuwkoop organiseert Denk Mee Cafés voor omgevingsvisie

Ook stelt het college van B&W voor om een gebruiksverbod van lachgas op te nemen in de APV: er moet sprake zijn van een gebruiksverbod wanneer dit leidt tot gedrag dat de openbare orde verstoort. Ook wenst het college een verbod op verkoop en gebruik van lachgas voor specifieke gebieden en gebouwen.

Een andere belangrijk voorgestelde wijziging is het afschieten van carbid. Het afschieten van carbid binnen de bebouwde kom zal na de aanpassing verboden zijn. Buiten de bebouwde kom is het wél toegestaan, mits men voldoet aan ‘een aantal voorwaarden’, zodat het veilig blijft en geluidshinder beperkt wordt.

De raad zal de gewenste APV wijzigingen in de meningvormende raadsvergadering bespreken, wat plaatsvindt op 28 november.