Eén van de bijeenkomsten om omwonenden te informeren over de plannen voor Buytewech-Noord. ©ruimtelijkeplannen.nl

De wijk Buytewech-Noord in Nieuwkoop moet een duurzame, toekomstbestendige en groene wijk worden met 290 woningen. Het bestemmingsplan is momenteel in te zien.

LEES OOK:
Ruimte voor 290 woningen in Buytewech-Noord

De gemeente kiest voor dit project voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Op deze manier kan zij een groter aantal thema’s in het plan regelen dan met enkel een bestemmingsplan het geval zou zijn. Het gaat dan om thema’s zoals duurzaamheid, natuur en versterken van biodiversiteit, een divers woningaanbod voor kwetsbare doelgroepen en slimme voorzieningen.

Het plangebied is voor een groot deel gemeentegrond, waarop 230 woningen gepland staan. Rondom de volkstuinen is de grond in eigendom van een private partij. Op dit deelgebied kunnen maximaal zestig woningen worden gebouwd.

Participatie

Al sinds 2017 spreekt de gemeente met omwonenden, bewoners van Nieuwkoop en belanghebbenden. In dit participatieproces is gekozen voor het vlekkenplan (een schema van hoe de afdelingen, teams en projecten ten opzichte van elkaar zijn gehuisvest) ‘Polder’. Polder ademt de voor Nieuwkoop kenmerkende structuur van polders en sloten uit. Langs de sloten komt een variatie aan woningen, zoveel als mogelijk met een tuin aan het water. Om te zorgen voor een kleinschalige uitstraling komen de woningen op een soort eilanden te liggen, omringd met groen en verbindingen voor voetganger en fiets. Buytewech-Noord krijgt een directe ontsluiting op de N231 voor auto’s. Deze route loopt van oost naar west door de hele wijk heen en krijgt de sfeer en uitstraling van een landelijke polderweg.

Verduurzaming

Voor de verduurzaming van de woningen en woonwijk zijn drie varianten opgesteld. In zowel de basis-, midden- als topvariant is ingezet op een integrale aanpak. Er wordt dus rekening gehouden met energie en warmte, groen en water, kringlopen en de meer sociale kant van duurzaamheid (samen leven, samen delen).

De wijk is inmiddels op detailniveau uitgetekend. Om woningbouw mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. De grond waar de woonwijk moet komen, heeft namelijk een agrarische bestemming.

Het bestemmingsplan ‘Buytewech-Noord ligt vanaf 26 januari zes weken ter inzage. Meer informatie en inzien van het plan kan via deze link.