Langdurige blootstelling aan lawaai en vervuiling door vliegverkeer leiden tot ernstige gezondheidsklachten. En ook het woongenot wordt zwaar aangetast. Deze feiten zijn niet nieuw. De overheid is ervan op de hoogte en heeft de taak de bewoners tegen deze negatieve effecten van het vliegverkeer te beschermen. Echter,  als het om de luchtvaart gaat, geeft de overheid niet thuis. Bewoners rond luchthavens voelen zich behandeld als tweederangsburgers en zijn dat zat. Ze stappen naar de rechter.

Dankzij het beleid van de Rijksoverheid heeft Schiphol de laatste jaren vrijwel ongebreideld kunnen groeien tot inmiddels meer dan 500.000 vluchten per jaar. Dit betekent voor alle omwonenden een forse toename van geluidshinder, luchtvervuiling en neerstortgevaar.

En of het niet genoeg is, gaat de gepresenteerde ‘luchtvaartnota 2020-2050’ nog eens uit van een verdere groei tot 800.000 vluchten per jaar.

Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

Aan die eenzijdige focus van de overheid op luchtvaart moet een einde komen, vinden drie bewonersverenigingen. Zij hebben zich verenigd in de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder. Samen met zoveel mogelijk bewoners en bewonersverenigingen uit de wijde omtrek van Schiphol starten zij een civiele procedure om via de rechter de minister te dwingen tot adequate rechtsbescherming tegen vliegtuighinder. Een bescherming waarbij normen worden vastgesteld en waarop iedereen zich kan beroepen.

De stichting beroept zich daarbij onder meer op het recht op ongestoord woongenot, zoals bedoeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het voeren van een civiele procedure tegen de staat kost veel geld. Daarom kan de stichting haar werk alleen maar doen met behulp van donateurs.

Meer informatie kunt u vinden op de site:

www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl