Het Alzheimercafé in Nieuwkoop gaat weer van start. Maandag 25 oktober is de eerste van een reeks ontmoetingscafés. 

Het Alzheimercafé is een maandelijkse ontmoetingsplaats voor mensen met een vorm van dementie, mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden. Bezoekers krijgen informatie over dementie en er is ruimte om vragen te stellen en te praten met lotgenoten. De onderwerpen varieren per bijeenkomst. De toegang is vrij.

Programma

25 oktober 2021 – Het Parochiehuis, Nieuwkoop
21 februari, 21 maart en 20 juni 2022 – De Rank, Nieuwkoop

De zaal is open vanaf 19:30 uur, de bijeenkomst start 19:30 uur. Aanmelden is nodig en kan bij Thécla Ammerlaan via de mail t.ammerlaan@participe.nu of 06-18249166.

Meer informatie is te vinden op:

www.alzheimer-nederland.nl