Grofsmederij Nieuwkoop B.V. pronkt nog altijd op de voorgevel van het pand. ©Google Maps

Voor de locatie waar jarenlang grofsmederij Nieuwkoop B.V. gevestigd was, Zuideinde 123, bestaan plannen om acht grondgebonden woningen te ontwikkelen.

Sinds de verhuizing van het bedrijf naar het bedrijventerrein De Olm in Nieuwkoop staat het voormalige bedrijfscomplex leeg. Aangezien een nieuwe bedrijvenontwikkeling in het bebouwingslint vanuit ruimtelijke en milieutechnische overwegingen minder wenselijk is, wil de gemeenteraad deze locatie wijzigen naar een woonbestemming.

Aanvankelijk was het voornemen een kleinschalig appartementencomplex mogelijk te maken met 22 wooneenheden. Vanwege gewijzigde marktomstandigheden is dit hoge aantal verlaten en is gekozen voor een meer passende herontwikkeling in het bebouwingslint met acht grondgebonden woningen.


Grondgebonden Woningen
Woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de bouwlagen aansluit op het maaiveld. Grondgebonden woningen hebben meestal een terras en/of een tuin. Ze staan tegenover gestapelde woningen. (Bron: Encyclo.nl)


Plattegrond plangebied Zuideinde 123 (rood gestreept omlijnd). ©Ruimtelijkeplannen.nl
Surplus elders

Het surplus (de rest) aan te realiseren woningen wordt na overleg met de gemeente elders gecompenseerd. Hieronder vallen drie vrijstaande woningen op een grote woonkavel aan de Noordenseweg 68 in Nieuwkoop. Na ontwikkeling van de Noordenseweg 68 (toevoegen drie woningen), Zuideinde 123 (toevoegen woningen) en Zuideinde 82 (één woning) kan geen aanspraak meer worden gemaakt op bouwrechten/contingenten.

De gemeente weet dat de woningen bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van de woonkern. Om deze woningbouwontwikkeling mogelijk te maken is daarom het wijzigingsplan opgesteld.

Plan inzien

Lees hier hoe je het wijzigingsplan ‘Kern Nieuwkoop’ in ontwerp en de stukken kunt inzien. Of ga direct naar de toelichting op het wijzigingsplan.