Nieuwkoop / Ter Aar: Veel mensen ervaren problemen met het bewegen. Een logische stap is dan de gang naar de fysiotherapeut. 

De fysiotherapeut is dé specialist in het bewegen en in die rol dan ook dé aangewezen persoon om problemen met het bewegingsapparaat te behandelen. De fysiotherapeut heeft meestal ook korte lijnen met de huisartsen en specialisten en dat is vooral van belang indien fysiotherapie alleen het probleem niet kan oplossen. 

In een interview met het online platform “De Eerstelijns” geeft de voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor fysiotherapie, Guido van Woerkom, aan dat de fysiotherapeut een bijdrage kan leveren aan het ontlasten van de huisartsen. Immers, een derde van de gezondheidsklachten in de spreekkamer van de huisarts heeft betrekking op het bewegingsapparaat. Veel van deze klachten kunnen met fysiotherapie verholpen worden. 

Daarnaast blijkt in de praktijk dat patiënten door de orthopeden in het ziekenhuis vaak in eerste instantie verwezen worden naar de fysiotherapeut voor behandeling. Indien die behandeling onvoldoende resultaat heeft kan de orthopeed altijd nog de behandeling opstarten. 

Sleutelwoord bij dit alles is “Samenwerken”. Indien de zorgaanbieders op de juiste manier samenwerken worden de zorgkosten in de hand gehouden en krijgt de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats. 

Voor fysiotherapie in de regio van Nieuwkoop en Ter Aar kunt u, zonder verwijzing van huisarts of specialist, terecht bij ProMove, bewegen & gezondheid. In het centrum van ProMove zijn diverse specialisten aanwezig om uw klachten te beoordelen.  

Wilt u meer weten over dit onderwerp of een afspraak maken? Neem dan contact op met ProMove, bewegen & gezondheid. Bel in Nieuwkoop 0172-575261 of Ter Aar 0172-603195, stuur een mail naar info@promove.nu of een WhatsApp bericht naar 06-57821791. Meer informatie vindt u ook op www.promove.nu