Op het dak van ’t Anker in Nieuwveen zijn eind december de zonnepanelen in gebruik gesteld, het vijfde postcoderoosproject van Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN). Het zesje project is al in ontwikkeling met het doel zonnepanelen te plaatsen op het bedrijfdak van Firma van der Laan in Nieuwkoop.

De vijf, inmiddels afgeronde, projecten samen omvatten 1.586 zonnepanelen en zorgen voor een geschatte jaarlijkse opbrengst van 440.000 kWh. Daarmee wordt het jaarverbruik van circa 160 huishoudens volledig afgedekt. 

Lees ook: Tweede ‘Postcoderoos’ van start: zonnepanelen op dak van Omefa in Nieuwkoop

Het zesde project is inmiddels in ontwikkeling. GCN is samen met Van der Laan, groepsvervoer en vakgarage druk in de weer om de daken van het bedrijf aan de Transportweg in Nieuwkoop te benutten voor de plaatsing van zonnepanelen. Echter, eerst moet het asbestdak vervangen worden. De zonnepanelen die geplaatst worden, zijn zowel voor eigen gebruik van Firma van der Laan als voor een nieuw, zesde postcoderoosproject van de Gebiedscoöperatie. Alles is erop gericht deze installatie in het begin van het tweede kwartaal in bedrijf te hebben.

Zonnig Zuid-Holland

Ook is GCN van plan om deel te nemen in een groot zonnepanelenproject in Alphen aan den Rijn (Ekodorp). Dit project wordt samen met andere coöperaties ontwikkeld en GCN neemt daarvan een deel voor haar rekening. Daarnaast wordt met diverse ondernemers gesproken over het mogelijke gebruik van hun bedrijfsdak. De nieuwe provinciale subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland is daarbij een welkome ondersteuning.  

Geïnteresseerden in deelname aan een postcoderoosproject kunnen zich aanmelden via de website van de GCN. Hier is ook meer informatie te vinden over de werking van een postcoderoos. Deelname is niet alleen gunstig voor het milieu, ook financieel is het aantrekkelijk om te participeren in een postcoderoosproject.

In juli 2018 is GCN opgericht. Provincie Zuid-Holland heeft subsidie verleend voor het realiseren van vijf postcoderoosprojecten.