Zienswijze gemeente tegen natuurvergunning Schiphol: “Voor onze inwoners en onze natuur”

petitie nee tegen groei schiphol

De gemeente Nieuwkoop heeft een zienswijze ingediend tegen de natuurvergunning voor Schiphol. “Niet als tegenstander van Schiphol, maar in het belang van onze inwoners en onze waardevolle natuur. Want geluidhinder en de uitstoot van schadelijke stoffen vormen een gezondheidsrisico voor zowel de inwoners als de natuur”, meldt gemeente Nieuwkoop.

De gemeente laat weten dat door de natuurvergunning de kwaliteit van de leefomgeving wordt aangetast en dat noodzakelijke ontwikkelingen steeds moeilijker worden. “Wij zien deze stap als een morele verplichting vanuit een sterk maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. De Nieuwkoopse samenleving is trots op haar natuur, leeft met de natuur, maar moet ook steeds meer rekening houden met de natuur. Of je nu boer, bouwer, ondernemer, inwoner of toerist bent. Ook als gemeente lopen wij hier tegenaan. Denk aan de woningbouwopgave en andere ontwikkelingen die essentieel zijn voor de leefbaarheid van onze dorpen en het buitengebied.”

Onder druk

De gemeente meent dat de leefomgeving waarin zij en haar inwoners fijn, gezond en veilig met elkaar willen wonen, werken en recreëren onder druk staat. “De ruimte is beperkt, maar de opgaven en ambities zijn groot. De omgeving is een optelsom van allerlei aspecten: bebouwing, wegen, weilanden, natuur, maar ook lucht, water en bodem. Alles hangt met elkaar samen, dus elke verandering heeft impact. Het is belangrijker dan ooit dat iedereen hiermee rekening houdt.”

GEMEENTE:
“De uitgangssituatie op basis waarvan nóg meer vluchten mogelijk worden gemaakt, is verkeerd gekozen”

Bij de uitgangspositie gaat het om de hoeveelheid vliegverkeer waarvoor in het verleden toestemming zou zijn gegeven. Ook discutabel noemt gemeente Nieuwkoop de rekenmodellen en -methoden die het stikstofeffect onderbouwt. “Hierin schiet de vergunning tekort. Voor de verstoring van beschermde vogel- en diersoorten wordt het vliegtuiglawaai, ten onrechte, afgekapt boven 3.000 voet, alsof het dan verdwijnt en geen invloed meer heeft.”

Statement

Tenslotte vindt de gemeente de voorschriften bij de vergunning te ruim, vaag en vrijblijvend. “Wij missen stevige inzet op monitoring van gevolgen en de mogelijkheid bij te sturen.” Wethouder Guus Elkhuizen vult aan: “Met deze zienswijze willen wij ook een statement maken. Daar waar iedereen heel strikt alle stikstofregels moet naleven, lijken Schiphol en het vliegverkeer een uitzonderingspositie te hebben. Maar dat kan niet. Stikstofregels gelden voor iedereen en dus ook voor Schiphol.”

LEES OOK:
Bewoners rond Schiphol naar rechter: “Hun gezondheid en woongenot zijn in gevaar”


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?