Na een hoop gesteggel is de kogel nu definitief door de kerk: De Ziendeweg wordt nabij de kruising met de Achtermiddenweg over een traject van 140 meter afgesloten.

Een meerderheid van de Alphense Gemeenteraad stemde gisteravond vóór, waarmee de afsluiting een feit is.
SP raadslid Ginet Groep stelde voor om toch nog maar een keer met de Gemeente Nieuwkoop in gesprek te gaan maar haar voorstel vond geen gehoor.
,,Er is genoeg tijd geweest om wensen en bedenkingen te uiten”, vonden de raadsleden Clemens Boere en Jeroen van Gool, coalitiepartners van respectievelijk Nieuw Elan en het CDA. Het onderwerp bleef dus op de agenda, waarna een meerderheid van de Raad het voorstel om de Ziendeweg af te sluiten steunde.

2 Comments on “Ziendeweg definitief dicht”

 1. Iedereen die regelmatig met de fiets of lopend van deze weg gebruik maakt, zal deze beslissing toejuichen.
  Hoewel de meeste automobilisten bij het passeren in voldoende mate rekening houden met fietsers of wandelaars (voor wie de weg haast nog gevaarlijker is), zijn er ook lieden die in hun veilige koekblik veronderstellen aanspraak te kunnen maken op de volledige breedte van de weg, waarbij de vouwen uit je broek worden gereden!
  Je zal maar zo’n persoon treffen die zich van enkele fietser ook maar iets aantrekt.
  Daarnaast zijn er nogal wat automobilisten die niet durven uitwijken bij het passeren, kennelijk omdat men bang is het water in te rijden, en waarbij je dus zelf de berm in moet om een ongeval te voorkomen of de kans loopt aangetikt te worden door de spiegel van de achterop komende auto.
  Kortom, de weg is bij aanwezigheid van snelverkeer simpelweg te smal om de veiligheid van het langzame verkeer te garanderen.
  Veel tegenstanders van dit besluit verschuilen zich achter het argument hierdoor ver om te moeten rijden, maar m.i. is dat larie.
  Als Bodegraven vanuit Nieuwkoop je bestemming is, kost het omrijden je ten hoogste 10 minuten.
  Helaas laten de tegenstanders van dit besluit blijken dat die 10 minuten voor hen meer waard zijn dan de veiligheid van het langzame verkeer.

 2. Gemiste kans: ik had er meer in gezien als er een weg met eenrichtingsverkeer van werd gemaakt. Voor Nieuwkoop had dit kunnen bijdragen aan een verkeerslus met eenrichtingsverkeer (incl. Zuideinde) Dat neemt het risico (deels) weg en maakt het minder complex voor weggebruikers die de situatie op beide wegen niet altijd begrijpen en/of goed inschatten .

Comments are closed.