De inwoners van Zevenhoven worden geconfronteerd met de mogelijke sluiting van buurtsupermarkt ‘de Dagwinkel’, die intussen 43 jaar in de dorpskern bestaat. Eigenaar Dirk Janmaat gaat met pensioen en als er niet snel een geschikte opvolger wordt gevonden, dan zal De Dagwinkel mogelijk moeten gaan sluiten.

Dorpsraad in actie

De gemeenschap van Zevenhoven laat het er echter niet bij zitten. Tijdens een bijeenkomst van de dorpsraad en een grote groep (ruim 170) bezorgde inwoners werd de situatie besproken. Het informeren en uitwisselen van ideeën stond hierbij centraal. De dorpsraad riep de inwoners tevens op in actie te komen om sluiting van ‘de Dagwinkel’ te voorkomen. 

“We kunnen ons dorp niet voorstellen zonder onze supermarkt”, zegt Theo de Boer, voorzitter van de Dorpsraad. “Het is niet alleen een plek om boodschappen te doen of een pakketje op te halen, maar ook een plek waar dorpsbewoners elkaar tegenkomen en een praatje maken”. Deze sociale en maatschappelijke functie vormt een enorme meerwaarde voor ons dorp. 

Zoektocht

De dorpsraad is actief op zoek gegaan naar een opvolger die ‘de Dagwinkel’ wil overnemen. Ook is hierbij gesproken over ideeën waarbij de dorpsbewoners een rol kunnen spelen in het voortbestaan, door bijvoorbeeld als vrijwilliger aan de slag te gaan. In Nederland zijn meer dorpskernen, vergelijkbaar met de situatie in Zevenhoven, waar dezelfde problemen spelen. Actieve inwoners van Zevenhoven hebben inmiddels contact gezocht met initiatiefnemers uit deze dorpen, om  na te gaan hoe zij een oplossing hebben weten te bereiken. Het komt er op neer dat de lokale bevolking een grotere rol krijgt bij het in stand houden van de winkel.

“Alle hulp is meer dan welkom en hard nodig!”

Eventuele gevolgen

De situatie is echt urgent en een sluiting zal behoorlijk wat gevolgen hebben. Niet alleen voor het gemak van de plaatselijke bewoners, maar heeft ook gevolgen voor de lokale economie. We bekijken alle mogelijkheden in onze zoektocht naar het blijven voortbestaan van een supermarkt in ons dorp”, zegt lokale ondernemer Peter de Kruijf.” Het is niet ondenkbaar dat, als de supermarkt moet sluiten, ook een slager en warme bakker op termijn hun deuren zullen sluiten.

Oproep

De zoektocht van de dorpsraad richt zich nu vooral op het vinden van een opvolger om de supermarkt door te zetten. “Het zou geweldig zijn als onze gezamenlijke inspanningen vruchten zullen afwerpen en dat we een geschikte opvolger kunnen vinden voor de huidige eigenaren”, zegt Theo de Boer. “We roepen iedereen op, die mogelijk geïnteresseerd is of potentiële geïnteresseerden kent, om contact met ons op te nemen (info@dorpsraadzevenhoven.nl) en samen met ons in actie te komen om onze buurtsupermarkt te behouden.”Met de steun van de dorpsgemeenschap van Zevenhoven is de dorpsraad vastbesloten de supermarkt open te houden en ervoor te zorgen dat deze nog jarenlang in de behoeften van het dorp blijft voorzien. Iedere vorm van steun en hulp wordt dan ook zeker gewaardeerd. “Laten we er met z’n allen voor zorgen dat onze dorpskern met supermarkt, bakker en slager blijft bestaan