Word collectant in Langeraar voor Longfonds

De jaarlijkse collecte van het Longfonds is van 17 tot en met 22 mei. Voor Langeraar is het Longfonds nog op zoek naar collectanten.

Juist nu er in Langeraar weer een hele nieuwe wijk bij is gekomen, zijn nieuwe collectanten welkom. Het gaat om betrekkelijk kleine routes die in één avond te lopen zijn.

Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht én longen. Belangrijk is dat er gedegen onderzoek mogelijk wordt naar luchtvervuiling, zeer belangrijk in onze overvolle Randstad en de kerosinevervuiling door het vliegverkeer. Van iedere euro gaat 75 cent naar onderzoek en ondersteuning van longpatiënten. Elk jaar maakt het Longfonds tientallen onderzoeken mogelijk. Deze zijn zeer kostbaar, maar noodzakelijk. In ons land wonen namelijk een miljoen mensen met een longziekte. Honderdduizend kinderen hebben astma. Dankzij de collecte kan onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van astma.

Aanmelding als collectant kan bij Ria en Cees van der Vlught, op 0172-603907.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?