In 2022 wijzigt het aanbod openbaar vervoer in gemeente Nieuwkoop. Doordat minder reizigers in de bus stappen, is Arriva genoodzaakt om aanpassingen door te voeren. In gemeente Nieuwkoop rijden drie belangrijke streekbussen: 101, 147/247 en 182.

De gemeente heeft de wijzigingen van de diensten van streekbussen op een rij gezet:

Lijn 101 Nieuwkoop – Woerden

Er wordt weinig gebruik gemaakt van lijn 101. Daarom wil Arriva de uitvoering van lijn 101 uitbesteden aan een vervoerder die met kleinere voertuigen rijdt en in de middag één rit minder maakt. In 2023 blijft het vervoeraanbod gelijk, maar start een onderzoek of een vraagafhankelijk vervoerssysteem (buurtbus) voldoet.

Lijn 182 Alphen – Leiden en introductielijn 282

Lijn 182 zou in plaats van tweemaal, eenmaal per uur gaan rijden, maar na aandringen van de gemeente Nieuwkoop komt er een aanvulling. In de ochtendspits en in de middag komen extra ritten om de reizigers van en naar Ter Aar extra reismogelijkheden te geven. Hiervoor wordt de nieuwe lijn 282 geïntroduceerd. Lijn 282 biedt inwoners uit Ter Aar extra reismogelijkheden om van/naar Alphen aan den Rijn te reizen. In Kaag en Braassem kunnen reizigers overstappen op lijn 183 van/naar Leiden of 470 van/naar Schiphol.

Lijn 147-247 Uithoorn – Alphen

Op het traject 247 (Alphen via Nieuwkoop naar Uithoorn) zijn er extra dienstritten tijdens de spits. Helaas niet door de kernen Zevenhoven en Noordeinde, daar blijft de frequentie een rit per uur.

Zorgen

Het college van de gemeente heeft haar zorgen uitgesproken over alle aanstaande wijzigingen. Maar ook beseft het college dat de coronapandemie de vervoerder voor ingewikkelde vraagstukken stelt. Wethouder Antoinette Ingwersen heeft zich enorm ingezet voor de extra ritten tijdens de spits: “De pilot van de 247 (snellere bus) is succesvol gebleken en het is goed dat deze wordt voortgezet. Daarmee wordt het openbaar vervoer een reëel alternatief voor de auto. Maar het is nog niet voldoende. Dat is zorgelijk en daar vraag ik zowel bij de vervoerder als de provincie constant aandacht voor. Het is belangrijk dat alle dorpen ontsloten blijven. De basis moet op orde zijn in een landelijk gebied dat weliswaar in de Randstad ligt, maar waar het gemiddeld autobezit per huishouden verreweg het hoogst is in de brede regio.”