VVD Nieuwkoop heeft bij de bespreking van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2020 een motie ingediend. In de ingediende motie roept de fractie het college op om samen met Gemeente De Ronde Venen, Provincie Utrecht en Provincie Zuid-Holland in gesprek te gaan om de mogelijkheden voor een betere en snellere verbinding tussen de N231 en de N201 te onderzoeken.

“Wat onze fractie betreft moet deze verbinding prominent op de agenda komen. Het ontbreekt namelijk aan een snelle verbinding vanuit onze gemeente naar het oosten, Utrecht”, meldt VVD Nieuwkoop.

De Nieuwkoopse politieke partij is van mening dat een ‘upgrade’ van de route over De Oude Spoorbaan en Ringdijk 2de Bedijking in Gemeente Ronde Venen een logische ontsluiting zou zijn voor het verkeer dat ook door de gemeente Nieuwkoop rijdt.

“Op deze manier gaat er ook minder doorgaand verkeer door Vrouwenakker en Noorden”, meent zij. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De wethouder zal in 2021 om de tafel gaan met haar collega’s om de mogelijkheden te onderzoeken.