VVD Nieuwkoop heeft haar verkiezingsprogramma ‘Een Nieuwkoop dat wérkt voor jou’ gepubliceerd. Lijsttrekker Tom de Kleer: “Een stevig, inhoudelijk sterk en realistisch totaalpakket aan plannen dat ervoor zorgt dat het ook in de toekomst fijn wonen, werken, en je vrije tijd beleven is in Nieuwkoop”.

Tom de Kleer vindt dat de gemeente meer moet ‘leveren’: “Nieuwkoop heeft dertien sterke dorpen, met inwoners die naar elkaar omkijken en wat voor elkaar over hebben. De afgelopen jaren zijn er kansen blijven liggen. Kansen om iedereen, jong en oud, een fijn (t)huis te bieden, werk te maken van een sterkere lokale economie en onze dorpen hechter te maken, met horeca, sport en cultuur.”

Vijf thema’s

Het programma van de VVD Nieuwkoop is opgedeeld in vijf thematische hoofdstukken: Fijn wonen in sterke dorpen; Een bloeiende lokale economie; Fijn opgroeien en gelukkig oud worden; Een sportief, cultureel en recreatief bruisend Nieuwkoop en Een gemeente die werkt voor inwoners.

Bouwen

Het verkiezingsprogramma is te lezen op de website van VVD Nieuwkoop. De Kleer: “We hebben een mooie en lange lijst met kandidaten uit alle hoeken van de gemeente. Zij, en in het bijzonder onze top 10, gaan de komende tijd onze plannen onder de aandacht brengen. Samen willen we gaan bouwen aan een Nieuwkoop dat wérkt voor jou, of je nou inwoner of ondernemer, vrijwilliger of mantelzorger bent.”

LEES OOK:
Gemeenteraadsverkiezingen: De Nieuwkoper spreekt met VVD Nieuwkoop