Beeld ©NatuurlijkNieuwkoop.nl

Natuurlijk Nieuwkoop is blij dat in het raadsvoorstel ‘Planverkenning locatiekeuze IKC Nieuwveen’ een extra locatie is opgenomen. Nieuwveners droegen de locatie aan de Hogendijk/W.P. Speelmanweg – ‘Nieuwerveen’ – aan. Het is een vierde te onderzoeken variant naast de huidige schoollocaties en een locatie op De Verwondering. De toekomst van Zalencentrum De Ringkant met daarin de sportfunctie wordt ook bij het onderzoek betrokken.

Natuurlijk Nieuwkoop vindt het belangrijk dat inwoners meedenken en dat deze vierde variant serieus met belanghebbenden en het dorp wordt onderzocht. Dat voor dit traject 50.000 euro wordt uitgetrokken vindt de partij een logisch gevolg en noodzakelijk. “De VVD vindt het onnodig om verschillende varianten aan het dorp voor te leggen, omdat er maar één geschikte locatie zou zijn: De Verwondering”, schrijft Natuurlijk Nieuwkoop op haar website. “Geld beschikbaar stellen voor een goed participatietraject was, volgens de VVD, dus ook overbodig. Deze partij stemde tegen het voorstel.”

Objectief onderzoek

Natuurlijk Nieuwkoop deelt de mening van de VVD niet en heeft op 15 juli in de raadsvergadering aangegeven dat voor een nieuw IKC Nieuwveen alle varianten objectief en met belanghebbenden én het dorp onderzocht moeten worden. “Alle plussen en minnen van de vier locaties moeten, met inbreng van belanghebbenden en inwoners, goed in beeld worden gebracht en meegenomen in een onderbouwde afweging voor een definitieve locatiekeuze”, sprak Pien Schrama, fractievoorzitter van Natuurlijk Nieuwkoop. “De onderwerpen financiën en woningbouw maken daarvan uiteraard onderdeel uit, maar Natuurlijk Nieuwkoop vindt het geen goede zaak daar op voorhand al extra gewicht aan toe te kennen.”

Bron: NatuurlijkNieuwkoop.nl