Via denkmee.nieuwkoop.nl kun je meedenken over diverse plannen van de gemeente. Momenteel kan onder andere gereageerd worden op de ontwerpen voor de locatie Teylerspark II in Nieuwveen. Van deze gelegenheid hebben al veel mensen gebruik gemaakt. Reageren kan nog tot 14 maart.

Lees: Teylerspark fase II: Inwoners kunnen mening geven over de ontwerpen

Op de locatie Teylerspark II in Nieuwveen komen circa 63 koopwoningen voor jongeren en starters. Met alle reacties kan de gemeente een zo goed mogelijk plan ontwikkelen. 

Wil of kun je geen gebruik maken van denkmee.nieuwkoop.nl, maar wil je wel meedenken of een reactie geven, bel dan naar 14 0172 en vraag naar gemeente Nieuwkoop

Na deze fase gaat de gemeente aan de slag met de inbreng en reacties. De resultaten van de enquête en de reacties verwerkt zij, waar mogelijk, in het stedenbouwkundig plan dat in het voorjaar wordt voorgelegd aan de Nieuwkoopse gemeenteraad.

Bestemmingsplan

Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan start de gemeente met het bestemmingsplan en de inrichting van het park. “Uiteraard kunt u daar op een later moment ook over meedenken”, aldus de gemeente op de gemeentelijke website.

www.nieuwkoop.nl