Wethouder Gerben van Duin ontvangt het Madaster Materialenpaspoort voor Milieustraat Nieuwveen. ©Gemeente Nieuwkoop

Wethouder Gerben van Duin nam woensdag 17 maart het certificaat voor het ‘Madaster Materialenpaspoort’ voor Milieustraat Nieuwveen in ontvangst. Nieuwkoop is de derde gemeente in Nederland met dit milieukeurmerk. Het ‘Madaster Materialenpaspoort’ toont aan dat de milieustraat voldoet aan de hoge eisen op het gebied van duurzaamheid en hergebruik.

Wethouder Afvalstoffen en Duurzaamheid Gerben van Duin is trots: “Met dit materialenpaspoort laten we zien dat onze milieustraat écht circulair is. Weer een stap vooruit op het gebied van duurzaamheid. Je ziet welke materialen er zijn gebruikt en hoe we daar in de toekomst mee omgaan. We vragen onze inwoners om hun afval zo goed mogelijk te scheiden, omdat wij afvalstoffen als waardevolle grondstoffen zien. Nu kunnen we ook in de praktijk laten zien van wat we met die waardevolle grondstoffen doen en waar onze inwoners dat scheiden dus voor doen. Dat is toch fantastisch?”

Het terrein van de milieustraat in Nieuwveen heeft LED-verlichting en er is bij de bouw zoveel mogelijk duurzaam materiaal gebruikt. De milieustraat is gebouwd met u-vormige elementen van ecogranulaat. Dit ecogranulaat is gemaakt van oude asfaltwegen. Hieronder is veel ruimte voor opslag, zoals voor kringloopgoederen en het Klein Chemisch Afval depot. De elementen kunnen uit elkaar worden gehaald en verplaatst worden. Als een soort Lego zijn ze weer in elkaar te schuiven.

Materialenpaspoort

Modulo-milieustraten registert sinds eind vorig jaar haar gebouwde, circulaire milieustraten in het digitale platform ‘Madaster.’ In het ‘Madaster Materialenpaspoort’ wordt vastgelegd welke materialen in een gebouw zijn gebruikt, in welke hoeveelheden en wat de financiële en circulaire waarden van die materialen zijn. Je kunt bijvoorbeeld zien welke materialen je kunt hergebruiken en hoe vaak. Het materialenpaspoort maakt het dus makkelijker materialen te hergebruiken, afval te minimaliseren en de kosten van het materiaalverbruik te verlagen.

Circulariteitscore van 90%

Iedere milieustraat krijgt een circulariteitscore tussen 0 en 100 procent. De milieustraat in Nieuwveen heeft een score van  90 procent behaald. De score is toegekend naar aanleiding van drie fases:

  1. De constructiefase: Wat is de verhouding tussen ‘nieuwe’ en gerecyclede, hergebruikte of duurzame grondstoffen?
  2. De gebruiksfase: Wat is de verwachte levensduur van de producten die worden gebruikt ten opzichte van de gemiddelde levensduur van vergelijkbare producten?
  3. Het einde van de levensduur: Wat is de verhouding tussen ‘afval’ en ‘hergebruik’ of ‘recycling’ van materialen en producten die vrijkomen bij een verbouwing of sloop van een gebouw.

Het aantal bezoekers aan de Milieustraat in Nieuwveen is de afgelopen jaren met 25 procent toegenomen en de hoeveelheid afval met 38. Daarnaast is er een hoog percentage hergebruik; 86 procent. Om de drukte te spreiden, heeft de gemeente besloten de openingstijden van de Milieustraat vanaf maandag 22 maart verruimen. Voorlopig tot september. 

Lees ook: Ruimere openingstijden Milieustraat