Teylerspark fase II: Inwoners kunnen mening geven over de ontwerpen

Het bovenaanzicht van het Teylerspark in Nieuwveen. ©denkmee.nieuwkoop.nl

Op de locatie Teylerspark fase II in Nieuwveen komen circa 63 koopwoningen voor jongeren en starters. Zo biedt gemeente Nieuwkoop jongeren en starters de kans om een betaalbare woning in de gemeente kopen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet de gemeente eerst een stedenbouwkundig plan maken. In dit plan staat onder andere waar de bebouwing moet komen, waar er parkeerplaatsen komen en wat voor woningtypen er komen.

De locatie ligt ten westen van Teylerspark fase I en ten noorden van de Schilkerweg. Het plangebied is aangegeven met een rode lijn. De rode lijn op de kaart markeert het gebied waarbinnen er gebouwd mag worden. Buiten de rode lijn is geen bebouwing mogelijk, maar kunnen wel parkeerplaatsen worden aangelegd. Verder wordt in het gebied buiten de rode lijn (richting de Schilkerweg) een Park ontwikkeld. Het Park is voor alle inwoners van Nieuwveen. Op een later moment volgt hiervoor een apart participatietraject.

Drie varianten

Voor het stedenbouwkundig plan zijn drie varianten ontworpen. De varianten verschillen in woningtypen en de locatie van het parkeren. In de varianten staan verschillende woningtypen waaronder appartementen, tweelaagse rijwoningen, tiny houses en kwadrantwoningen. Reageren kan tot en met 14 maart.

De enquête gaat over specifieke onderdelen van de drie varianten. Welke woningtypen hebben de voorkeur en waar kunnen parkeerplaatsen het beste gerealiseerd worden?

Naast de enquête kun je ook een algemene reactie geven per variant. Je hoeft niet te kiezen voor een variant, maar een voorkeur uitspreken mag altijd. Naar aanleiding van de reacties zijn ook combinaties tussen de varianten mogelijk. Bijvoorbeeld de locatie van de parkeerplaatsen uit variant 1 met de woningtypen uit variant 2.

In het overzicht staan de drie varianten onder elkaar om de verschillen te bekijken. Daarnaast staat per variant toegelicht welke woningtypen er in voorkomen, wat de beoogde prijzen en afmetingen zijn, hoe de openbare ruimte wordt ingericht en waar de parkeerplaatsen komen.

Vervolg

Na deze fase gaat de gemeente aan de slag met de inbreng en reacties. De resultaten van de enquête en de reacties verwerkt zij, waar mogelijk, in het stedenbouwkundig plan dat in het voorjaar voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Na de vaststelling van het stedenbouwkundig plan wordt gestart met het bestemmingsplan en de inrichting van het Park. Op een later moment volgt hiervoor een apart participatietraject.

www.nieuwkoop.nl

Lees ook: Omgevingsvisie: Wat vind jij van nog meer woningen in Nieuwveen?


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?