Lijsttrekker Gerrit Splinter op de voorgrond en nummer 2 op de lijst, Elias van Belzen. ©SGP-ChristenUnie

De komende gemeenteraadsverkiezingen trekken de SGP en de ChristenUnie weer samen op. De twee partijen werken al tientallen jaren samen in de Nieuwkoopse politiek.

“In Nieuwkoop gaat er veel goed. We zijn financieel een gezonde gemeente, vrijwilligers zijn overal actief en er wordt geïnvesteerd in diverse woonkernen”, schrijft de partij. “Tegelijk zijn er zorgen. Er is de afgelopen jaren te weinig gebouwd om in de woonbehoefte van onze inwoners te voorzien.”

Ook maakt de partij zich zorgen over de diepe sporen die de coronapandemie en de aanpak daarvan in de samenleving trekt. “Zeker jongeren, ouderen én ondernemers hebben het zwaar. Verder stijgen de lokale belastingen elk jaar. De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit.”

‘Wij’ vervangt ‘ik’

De SGP-ChristenUnie vindt dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’, maar steeds meer om ‘wij’. “Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Nieuwkoop dat laat zien dat de SGP-ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt.” Middels investeren in zorg voor elkaar, betaalbare woningbouw, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

Tenslotte vindt de SGP-ChristenUnie dat ondernemers voldoende ruimte moeten krijgen, omdat zij een belangrijke pijler vormen in de samenleving. “Dit alles vatten wij samen in onze kernboodschap ‘Vertrouwen & Verbinden’.”

Nieuwe lijsttrekker

Gerrit Splinter, inwoner van Zevenhoven en ondernemer, is de nieuwe lijsttrekker. Hij staat middenin de samenleving en zal zijn levenservaring en ondernemerschap vol energie inzetten voor gemeente Nieuwkoop. Elias van Belzen, sinds 2007 raadslid, blijft zijn jarenlange kennis en ervaring inzetten.

De SGP-ChristenUnie staat voor geloofwaardige en betrouwbare politiek vanuit een bepaalde visie. “Wij willen vanuit dat hart spreken en keuzes maken. En wij willen anderen uitdagen daarin mee te doen in deze tijd van uitdagingen. Vandaar ons motto: Vertrouwen & Verbinden!”

Kandidatenlijst