SBN wil senioren helpen bij overstap naar kleinere nieuwe woning

Voor senioren is de overstap van een grote woning naar een kleinere levensloopbestendige nieuwe woning vaak moeilijk. Daar is meestal een hogere huurprijs mee gemoeid. Samen Beter Nieuwkoop ziet echter veel kansen om oudere inwoners te helpen die overstap te maken.

Doordat inwoners op leeftijd in hun woning blijven wonen, worden deze (veelal) grotere woningen onnodig lang vastgehouden door kleine huishoudens. En daardoor hebben gezinnen weer een kleinere kans op een passende woning.

Samen Beter Nieuwkoop denkt dat een overstap makkelijker wordt en heeft daarom een voorstel met een aantal opties voorgelegd aan de gemeenteraad. De partij denkt aan de inzet van wooncoaches, het gebruik van verhuispremies en het gelijk houden van de huur bij een overstap. Ook ziet de partij toekomst in tegemoetkomingen in de verhuiskosten, het verduurzamen van een woning en aanpassingen van de woning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Actieplan

Samen Beter Nieuwkoop stelde daarom een voorstel op die op 11 november tijdens de raadsvergadering door de meeste fracties werd ondersteund. Besloten is de woningstichtingen te vragen om samen met de gemeente, huurdersverenigingen en andere belangenverenigingen, een uitvoerbaar actieplan te maken. De ervaringen in andere gemeenten betrekken zij hierbij.

LEES OOK:
Samen Beter Nieuwkoop wil voorrang eigen inwoners voor nieuwbouwwoningen


Jouw bericht op De Nieuwkoper?
Mail jouw persbericht naar redactie@nieuwkoper.nl en maak kans op plaatsing op deze populaire, goedbezochte website. Het liefst met een liggende foto (breder dan hoog).


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?