SBN: “Raadslid zijn is verantwoordelijkheid nemen, óók over de energiestrategie”

Enige tijd na de beslissing van de gemeenteraad over de RES (Regionale Energiestrategie) staat Samen Beter Nieuwkoop (SBN) in dit schrijven een moment stil bij het succes wat die avond is behaald.

Door de gemeenteraad zijn veel besluiten te nemen die (delen van) de gemeente raken. De energietransitie is één van de grote opgaven die ons allemaal raakt. We staan aan de lat voor het bouwen van nog meer nieuwe en betaalbare woningen, het aanpassen van de waterhuishouding op klimaatverandering, het heruitvinden van de landbouw en het fossielvrij maken van de energievoorziening. De gemeenteraad moet keuzes maken voor u, onze inwoners. Over windmolens, zonnevelden, landschap, infrastructuur et cetera. Net als velen van u, is ook SBN al vanaf het begin tegen grote windmolens in ons mooie open landschap. Politiek wordt dit breed gedeeld.

Participatietraject

Nergens in de regio is er binnen de tijdsbeperkingen van het rijk een zo intensief en breed georganiseerd lokaal participatietraject geweest als in gemeente Nieuwkoop. SBN-wethouder Guus Elkhuizen trekt hier voluit aan. Uit dit traject blijkt dat inwoners wel interesse hebben in de mogelijkheden van zonnepanelen op daken én in de grote oppervlakte aan beschikbare grondoppervlakte voor zonnevelden.

Alleen plaatsen van zonnepanelen op daken is niet genoeg. Bovendien is onze overtuiging dat we niet alleen bij windmolens, maar ook bij de inrichting van zonnevelden de verantwoordelijkheid hebben voor ons landschap. SBN wil daarom kleine stappen nemen tot het realiseren van enkele impactvolle zonnevelden. Daarom heeft SBN in de gemeenteraad benadrukt dat naast het realiseren van zonnevelden en zon op dak, ook zwaar ingezet moet worden op duurzame isolatie van woningen.  

“Symboolpolitiek”

SBN-raadslid Ines de Ridder en VVD-raadslid Tom de Kleer zijn afgevaardigden vanuit onze gemeente in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, de regionale samenwerking waar de energietransitie een doorlopend gesprekspunt is. SBN vindt het jammer te moeten constateren dat juist de Nieuwkoopse VVD-fractie niet de verantwoordelijkheid neemt door als enige fractie tegen het voorstel te stemmen. Met als argument dat de participatie niet goed genoeg is geweest. SBN is ervan overtuigd dat binnen de krappe planning (van het rijk) en met de coronamaatregelen de participatie niet beter hád gekund. En er vanuit de VVD ook nog eens gemeld werd dat besluiten voor de plaatsing van windturbines en zonnevelden een taak is van het kabinet. Gezien de verkiezingen in maart 2022 lijkt dit op (de door de VVD zelf veelal gebezigde term) symboolpolitiek.

“Geen schuld opbouwen”

SBN staat naast de inwoner voor de juiste overwegingen en afwegingen. SBN wil geen schuld opbouwen naar de volgende generaties door de horizon te vervuilen en door de samenleving op te schepen met afval van afgeschreven zonnepanelen. SBN wil ruimte bieden voor bestaande én nieuwe technieken die in hoog tempo doorontwikkeld worden.

We zijn blij dat er een stappenplan wordt opgesteld hoe te komen van RES 1.0 naar RES 2.0. Zo  krijgt ook u als inwoner in beeld welke stappen er gezet worden, plus een inschatting van de benodigde tijd.

De fractie van Samen Beter Nieuwkoop – 18 juni 2021

ZIE OOK:
Column Tom de Kleer: “Het wordt slikken of stikken voor de gemeenteraad”


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?