SBN en NN stellen raad voor: “Betrek inwoners bij woningbouwplannen in Noordeinde”

Het speelveld in Noordeinde moet veilig bereikbaar blijven, vinden de inwoners. ©Samen Beter Nieuwkoop

De startnotitie ‘Tochtpad Noordeinde’ zorgde in mei vorig jaar voor veel beroering in het dorp. Dat er aan De Dobbe een woningbouwplan zou komen, was voor omwonenden en inwoners een complete verrassing. Samen Beter Nieuwkoop en Natuurlijk Nieuwkoop wilden eerst een gesprek met de bewoners De Dobbe/De Schinkel Noordeinde, alvorens verdere stappen te zetten. Met wat hieruit kwam, maakten de partijen een voorstel die zij donderdag in de raad inbrachten. Het voorstel: een plan maken voor woningbouw langs De Dobbe en op De Diamantlocatie.

SBN-raadslid Lizet Keyzers voerde met Kees Hagenaars van Natuurlijk Nieuwkoop meerdere gesprekken met bewoners. De bewoners Dobbe/Schinkel hielden eerder al een enquête, waarop veel respons kwam. Ook de bewoners St. Janstraat/Jacob van Damstraat lieten van zich horen. Woningen bouwen in Noordeinde leeft. Er is al veel gebouwd in het plan Noordereinde. Waar komen dan precies welke woningen? Hoeveel? Hoe ingepast? Hoe bereikbaar? Een verkeersveilige bereikbaarheid van het speelveld. De groene inpassing. Dat alles houdt de direct omwonenden en andere inwoners van dit kleine dorp flink bezig, terwijl er nog geen plannen onderzocht en getekend zijn.

Gelijk speelveld

Omdat de wens van Samen Beter Nieuwkoop is dat er met een open vizier en met een gelijk speelveld gewerkt wordt aan de plannen, heeft zij, samen met Natuurlijk Nieuwkoop, een voorstel gemaakt voor heldere participatie door de inwoners. Keyzers, zelf wonend in Noordeinde, zette dit besluitvoorstel uiteen. Besloten is dat er een aantal realistische stedenbouwkundige varianten voor de invulling van de woningbouw komen. Deze worden aan de direct omwonenden en de inwoners van Noordeinde en Zevenhoven voorgelegd voor reacties en om daarover in gesprek te gaan. Daaruit rollen de exacte locaties en uitwerking van woningbouw, met als (gecombineerde) opties De Dobbe, de kiss & ride zone, De Diamant en het huidige speelveld. Dat er een veilig bereikbaar speelveld moet blijven, is uitgangspunt.

VVD en D66 gingen niet mee in het voorstel. VVD houdt vast aan de planning en aan het plan te bouwen aan De Dobbe en op De Diamant. D66 hield het wel of niet bouwen aan De Dobbe nog ongewis.

Samen met de inwoners

Op basis van de participatie-resultaten wordt een definitieve uitwerking opgenomen in een concept bestemmingsplan voor inspraak. Wethouder Guus Elkhuizen van Samen Beter Nieuwkoop gaf aan in dit participatietraject SAMEN met de inwoners op pad te gaan en te kiezen voor zorgvuldigheid en daar de juiste tijd voor te nemen.

Samen Beter Nieuwkoop bedankt de inwoners uit Noordeinde voor hun tijd, betrokkenheid en ideeën. SBN en NN vertrouwen erop dat hier – samen – een mooi en gedragen plan gaat komen waarmee het dorp en de woningzoekenden tevreden zijn.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?