Op 1 januari is het wijksamenwerkingsverband WelZo Compleet gestart. Het wijksamenwerkingsverband (WSV) bestaat uit eerstelijns zorgverleners die nauw gaan samenwerken om inwoners van de gemeente Nieuwkoop en Aarlanderveen betere zorg te kunnen bieden.

Goede samenwerking tussen de zorgverleners verhoogt de kwaliteit van zorg en leidt tot het efficiënter inzetten van ieders deskundigheid. Er is een duidelijke taakverdeling in de zorgprogramma’s voor patiënten met hart- en vaatziekten, diabetes mellitus II, COPD, Astma en Angst- en stemmingsproblematiek. Deze taakverdeling biedt de juiste zorg op de juiste plaats.

Samen

Vanuit de overheid en zorgverzekeraars zijn er afspraken gemaakt om de samenwerking in de eerstelijns zorg te versterken. De oprichting van het WSV voorziet in de behoefte om zorgverlening samen vanuit verschillende disciplines te organiseren.

“Sterke zorg regel je samen”, zegt huisarts voorzitter Ferdinand Oppenhuizen. Het bestuur van WSV WelZo Compleet bestaat naast huisarts Oppenhuizen uit apotheker Kirsten Kouwen (penningmeester), huisarts Wessel van Beusekom (bestuurslid) en manueel therapeut Erik Ettema (secretaris). Het WSV heeft een samenwerking met negen huisartspraktijken, twee apotheken, drie fysiotherapiepraktijken, drie diëtistenpraktijken en één podotherapiepraktijk.

Positieve Gezondheid

Dit jaar richt het wijksamenwerkingsverband zich op een goede basis in de samenwerking binnen de zorgprogramma’s. Daarnaast maakt zij een start met het gedachtegoed ‘Positieve Gezondheid’. Dit is een bredere benadering van zorg waarbij niet alleen naar het fysieke, maar ook naar het mentale en sociale aspect van de mens gekeken wordt.