Samen ten strijd tegen woonproblematiek

Burgemeester Robbert-Jan van Duijn en vertegenwoordigers van woningcorporaties, Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden en Tom in de Buurt ondertekenden dinsdag het ‘Convenant Voorkomen Huisuitzettingen en Woonoverlast’.

Doel van dit convenant is om huisuitzettingen, dakloosheid en woonoverlast in gemeente Nieuwkoop zo veel mogelijk te voorkomen. Daar gaan de partijen die hun handtekening hebben gezet, mee aan de slag, samen met de wijkagenten.  

Robbert-Jan van Duijn legt de ondertekening uit: “Niet alleen landelijk, ook in Nieuwkoop komen woonoverlast en dakloosheid voor. In Nieuwkoop richten we ons vooral op veilige woonsituaties voor onze inwoners en helpen wij wanneer er problemen met wonen ontstaan. Doordat we nu onze krachten bundelen willen we gedwongen huisuitzettingen voorkomen en onveilige situaties in de buurt aanpakken.”