Samen Beter Nieuwkoop is dé lokale partij van, voor en dichtbij onze inwoners, verenigingen en ondernemers.

“Onze jeugd heeft de toekomst”

Opgroeien, ontwikkelen en ontmoeten in een veilige omgeving, dat vinden wij belangrijk!

Lekker buiten spelen  met voldoende groen, speeltuinen, voetbalveldjes en andere plekken waar jong en oud elkaar ontmoeten. Veilige en overzichtelijke schoolroutes.  Voor Langeraar, Woerdense Verlaat en Nieuwveen wil Samen Beter Nieuwkoop doorpakken met de plannen voor Integrale Kind Centra (IKC’s). Hier komen veel voorzieningen voor jeugd en  inwoners bij elkaar, zoals kinderopvang, basisschool, jeugd & gezinsteam, bibliotheek, sport, spel & beweging en verenigingsruimten. De scholen en de IKC’s zijn belangrijke sociale ontmoetingsplekken in onze dorpen.

Speciaal voor jongeren willen wij tempo in het bouwen van betaalbare, maar ook kleinere woningen, zoals appartementen. Met voorrang voor onze eigen inwoners en jongeren die willen terugkeren naar onze gemeente. We onderzoeken of het mogelijk is om, tijdelijk en op eigen terrein, een kleine woning voor, op de woningmarkt startende, kinderen te plaatsen. We willen levendige dorpen, met een rijk verenigingsleven, waar ook voor jongeren veel te beleven valt. Jongeren moeten alle ruimte krijgen voor het organiseren van activiteiten & evenementen.

We gaan voor snelle en goed bereikbare busverbindingen tussen Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Uithoorn. Het openbaar vervoer is voor alle kernen belangrijk. Voor schoolgaande en stappende jeugd, maar ook voor inwoners die op de bus en de fiets zijn aangewezen. We zetten ons in voor werkervaringsplaatsen, leerwerktrajecten en goede verbindingen tussen onderwijs en de lokale en regionale arbeidsmarkt, zoals techniekonderwijs, beroepentuinen en maatschappelijke stages.

“Gezond en prettig ouder worden”

De gemeenschap vergrijst snel, en daar spelen we op in. Eigenlijk vindt Samen Beter Nieuwkoop dat de bejaardenhuizen terug moeten komen. Als alternatief willen we véél ruimte voor levensloopbestendige woonvormen met zorg (in de buurt) en huiskamervoorzieningen. De overstap voor ouderen naar een kleinere levensloopbestendige woning moet makkelijker gemaakt worden. Daarom zijn er én veel kleinere woningen én financiële mogelijkheden nodig, zoals gelijkblijvende huur, verhuispremies en andere vergoedingen.

“Verenigingsleven is het cement voor levendige dorpen”

Het sport- en verenigingsleven en de verbindingen met andere (zorg)organisaties worden ondersteund door het sport- en vitaliteitsakkoord en het subsidie aanbod. Wij vinden dat sportaccommodaties (sporthallen, zwembaden) moeten blijven. Ook kunst, cultuur en muziek, verdienen aandacht, wij zien mogelijkheden met inzet van cultuurcoaches en muziekonderwijs. Samen Beter Nieuwkoop is voorstander van budgetten voor de dorpsraden.

“Ruim baan voor onze ondernemers”

Samen Beter Nieuwkoop, ooit ontstaan uit ondernemersinitiatief, wil dat er ruimte is én blijft om te ondernemen. Dat onze lokale economie sterk blijft. Dit doen we door regeldruk te beperken; regels gaan niet verder dan nodig. Bestaande bedrijventerreinen knappen we op. Goede aansluiting van de arbeidsmarkt op het bedrijfsleven en onderwijs blijft hoog op onze agenda staan. Net als winkelgebieden en dorpscentra, met de vernieuwingen in Ter Aar en Nieuwkoop. Ze zijn belangrijk voor leefbaarheid in de dorpen. Dit doen we door winkels te centreren, ook horeca en weekmarkten zijn essentieel. Toerisme en recreatie krijgen onze steun, zij zijn van belang voor de lokale economie en dus voor de levendigheid. We stimuleren hiervoor ook de komst van meer overnachtingsmogelijkheden. Voor het groeiend watertoerisme zetten we ons in voor betere en, zo mogelijk, meer vaarroutes.

Samen groen wonen en werken, samen gezond leven, samen voor sterke dorpen. Dorpen waar wat te doen is en te beleven valt. Waar inwoners er voor elkaar zijn! Samen groeien we verder. Samen naar een nóg beter Nieuwkoop!

Ines de Ridder #3 en Mariëlle de Romijn #4
Samen Beter Nieuwkoop. Lijst 1